icf-coach-mentoring-gen5-1-min

ICF Coach Mentoring Program for ACC/PCC รุ่นที่ 5

icf-coach-mentoring-gen5-2-min

icf-coach-mentoring-gen5-3-min

icf-coach-mentoring-gen5-4-min

ICF Coach Mentoring Program for ACC/PCC รุ่นที่ 5

 

“เตรียมพร้อมการเป็นโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากลแบบ ICF องค์กรการโค้ชที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

 

โปรแกรมพี่เลี้ยงสำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ช ระดับ Associate Certified Coach (ACC)* และ Professional Certified Coach (PCC)** รับรองโดย International Coach Federation (ICF) หรือสหพันธ์โค้ชนานาชาติ

(*ACC: ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ACSTH ที่ได้รับการรับรองโดย ICF มาแล้ว 60 ชั่วโมง

**PCC: สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ACTP หรือ ACSTH ที่ได้รับการรับรองโดย ICF มาแล้ว 125 ชั่วโมง)

 

 

OUR PASSION FOR COACHING MEANS HIGHER STANDARDS.” (ICF)

“ความหลงใหลในการโค้ชของเรานั้นหมายถึงการมีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นไป” (ICF)

 

 

ตารางเวลาเรียนของโปรแกรม:  27 กรกฎาคม – 27 ตุลาคม 2562  (3 เดือน ตามข้อกำหนดของ ICF)

 

รูปแบบหลักสูตร:

 • โค้ชพี่เลี้ยงแบบเซสชั่นเดี่ยว (Individual) 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 3 ชั่วโมง *นัดเดี่ยวในช่วงระหว่าง 27 กรกฎาคม ถึง 27 ตุลาคม 2562
 • โค้ชพี่เลี้ยงในการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) 2 วันเต็ม รวม 12 ชั่วโมง (ส.27 กรกฎาคม, ส.24 สิงหาคม 2562)

 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโปรแกรมนี้:

 • มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการที่จำเป็น โดยโค้ชพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในกระบวนการตั้งแต่ต้น ได้แก่ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการได้รับใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ชของ ICF การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาส่วนบุคคลเพื่อการสอบ การทบทวนเนื้อหาหลักจริยธรรมและสมรรถนะหลักที่จำเป็นของโค้ช การฝึกโค้ช การรวบรวมข้อมูลฝึกฝนการโค้ช (Coaching Log) การบันทึกเสียงการโค้ชในรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อส่งไปประกอบการสมัครสอบ (Recording & Transcript) ไปจนถึงการสมัครสอบ Coach Knowledge Assessment (CKA) ผ่านเว็บไซต์ของ ICF
 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากโค้ชพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมคลาส ในการสาธิตการโค้ช และการให้ฟี้ดแบ็ค ตามสมรรถนะหลักที่จำเป็นของโค้ช ในคลาสกลุ่ม 2 วันเต็ม
 • สร้างความมั่นใจในการเป็นโค้ชมืออาชีพตามแนวทางของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ และสามารถนำไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายของตน เช่น โค้ชผู้นำ/โค้ชผู้บริหาร ทั้งโค้ชแบบภายในองค์กรและโค้ชภายนอกองค์กร โค้ชพ่อแม่ โค้ชวัยรุ่น โค้ชภาพลักษณ์ โค้ชการบริหารการเงิน ฯลฯ
 • ได้รับข้อมูลข่าวสารล่าสุด หลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ICF อย่างสม่ำเสมอ หลังจากจบโปรแกรมไปแล้ว เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ/หรือการสอบใบรับรองโค้ชในระดับที่สูงขึ้นไป

 

โดยโค้ชพี่เลี้ยง:

 • ขนิษฐา หล่อลักษณ์ (โค้ชบี), PCC, ICF Registered Mentor
  • โค้ชผู้บริหารระดับสูง วิทยากร
  • CEO สถาบัน BE Management Coach
  • อดีตประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ
  • อดีตผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก PwC, Deloitte, ABeam Consulting และองค์กรข้ามชาติ UOB, Diageo
 • จิรโรจน์ ติกกะวี (โค้ชโรจน์), ACC
  • โค้ชผู้บริหารระดับสูง วิทยากร
  • อดีตผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดขององค์กรในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ค่าฝึกอบรม:

 • ราคาปกติ40,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,800 บาท รวมเป็น 48,000 บาท)
 • ราคาEarly Bird 35,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,450 บาท รวม 

  เป็น 37,450 บาท) 

 • ราคาพิเศษสำหรับศิษย์เก่าสถาบัน BE Management Coach ท่านละ 30,000

      บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,100 บาท รวมเป็น 32,100 บาท) 

 • เมื่อสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยโอนเงินไปที่ชื่อบัญชี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 766-2132-858
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%

 

ติดต่อขอรายละเอียดหลักสูตร

โค้ชบี โทร.081-867-2410 khanittha@bmccoach.com

คุณเอ โทร.095-051-9996 gan@bmccoach.com

 line-ID

 

ลิ้งค์ลงทะเบียนเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-gviOPuCEelXMBt0GJGpiPaKME5d_l8awXk3kanKC6XAj0g/viewform

 

table-ICF Coach Mentoring-gen5