icf-coach-mentoring-gen5-1-min
16
Jul

ICF Coach Mentoring Program for ACC/PCC รุ่นที่ 5

ICF Coach Mentoring Program for ACC/PCC รุ่นที่ 5   “เตรียมพร้อมการเป็นโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากลแบบ ICF องค์กรการโค้ชที่ใหญ่ที่สุดในโลก”   โปรแกรมพี่เลี้ยงสำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ช ระดับ Associate Certified Coach (ACC)* และ Professional Certified Coach (PCC)** รับรองโดย International Coach Federation (ICF) หรือสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (*ACC: ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ACSTH ที่ได้รับการรับรองโดย ICF มาแล้ว 60 ชั่วโมง **PCC: สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ACTP หรือ ACSTH ที่ได้รับการรับรองโดย ICF มาแล้ว 125 ชั่วโมง)     “OUR PASSION FOR COACHING MEANS HIGHER STANDARDS.” (ICF) “ความหลงใหลในการโค้ชของเรานั้นหมายถึงการมีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นไป” (ICF)     ตารางเวลาเรียนของโปรแกรม:  27 กรกฎาคม – 27 ตุลาคม 2562  (3 เดือน ตามข้อกำหนดของ ICF)   รูปแบบหลักสูตร: โค้ชพี่เลี้ยงแบบเซสชั่นเดี่ยว (Individual) 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 3 ชั่วโมง *นัดเดี่ยวในช่วงระหว่าง 27 กรกฎาคม ถึง 27 ตุลาคม 2562 โค้ชพี่เลี้ยงในการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) 2 วันเต็ม รวม 12 ชั่วโมง (ส.27 กรกฎาคม, ส.24 สิงหาคม 2562)   ประโยชน์ของการเข้าร่วมโปรแกรมนี้: มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการที่จำเป็น โดยโค้ชพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในกระบวนการตั้งแต่ต้น ได้แก่ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการได้รับใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ชของ ICF การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาส่วนบุคคลเพื่อการสอบ การทบทวนเนื้อหาหลักจริยธรรมและสมรรถนะหลักที่จำเป็นของโค้ช การฝึกโค้ช การรวบรวมข้อมูลฝึกฝนการโค้ช (Coaching Log) การบันทึกเสียงการโค้ชในรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อส่งไปประกอบการสมัครสอบ (Recording & Transcript) ไปจนถึงการสมัครสอบ Coach Knowledge Assessment (CKA) ผ่านเว็บไซต์ของ ICF ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากโค้ชพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมคลาส ในการสาธิตการโค้ช และการให้ฟี้ดแบ็ค ตามสมรรถนะหลักที่จำเป็นของโค้ช ในคลาสกลุ่ม 2 วันเต็ม สร้างความมั่นใจในการเป็นโค้ชมืออาชีพตามแนวทางของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ และสามารถนำไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายของตน เช่น โค้ชผู้นำ/โค้ชผู้บริหาร ทั้งโค้ชแบบภายในองค์กรและโค้ชภายนอกองค์กร โค้ชพ่อแม่ โค้ชวัยรุ่น โค้ชภาพลักษณ์ โค้ชการบริหารการเงิน ฯลฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารล่าสุด หลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ICF อย่างสม่ำเสมอ หลังจากจบโปรแกรมไปแล้ว เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ/หรือการสอบใบรับรองโค้ชในระดับที่สูงขึ้นไป   โดยโค้ชพี่เลี้ยง: ขนิษฐา หล่อลักษณ์ (โค้ชบี), PCC, ICF Registered Mentor โค้ชผู้บริหารระดับสูง วิทยากร CEO สถาบัน BE Management Coach อดีตประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ อดีตผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก PwC, Deloitte, ABeam Consulting และองค์กรข้ามชาติ UOB, Diageo จิรโรจน์ ติกกะวี (โค้ชโรจน์), ACC โค้ชผู้บริหารระดับสูง วิทยากร อดีตผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดขององค์กรในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค่าฝึกอบรม: ราคาปกติ40,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,800 บาท รวมเป็น 48,000 บาท) ราคาEarly Bird 35,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,450 บาท รวม    เป็น 37,450 บาท)  ราคาพิเศษสำหรับศิษย์เก่าสถาบัน BE Management Coach ท่านละ 30,000       บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,100 บาท รวมเป็น 32,100 บาท)  เมื่อสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยโอนเงินไปที่ชื่อบัญชี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 766-2132-858 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%   ติดต่อขอรายละเอียดหลักสูตร โค้ชบี โทร.081-867-2410 khanittha@bmccoach.com คุณเอ โทร.095-051-9996 gan@bmccoach.com     ลิ้งค์ลงทะเบียนเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-gviOPuCEelXMBt0GJGpiPaKME5d_l8awXk3kanKC6XAj0g/viewform  
banner-BE2-ACSTH -3-01-latest-min
22
Jun

หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 3

      หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 3   อนุมัติโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ในแบบ ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours   อำนวยการสอนโดยทีมงานโค้ชมืออาชีพ ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coach Federation (ICF) ในระดับ PCC และ ACC   เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้โค้ชได้ผลจริง อ้างอิง ICF และจิตวิทยาบวก พร้อมทั้ง… การโค้ชตามหลักการทำงานของสมอง (Brain-Based Coaching) การกำกับดูแลอารมณ์ (Emotional Intelligence) เพิ่มเติมเครื่องมือสร้างการหยั่งรู้ (Intuition)   ตัวอย่างความคิดเห็นจากผู้ที่จบหลักสูตร รุ่นที่ 1 ของเราค่ะ https://www.facebook.com/watch/?v=317242925606638 https://www.facebook.com/watch/?v=306106523390004 https://www.facebook.com/watch/?v=583071258857443 https://www.facebook.com/watch/?v=2241084932818474   เรียนแล้วได้อะไร? เรียนอะไรกันถึง 60 ชั่วโมง? ดูในลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/pg/CoachACoach/photos/?tab=album&album_id=2751684088180004   รายละเอียดหลักสูตร และลิ้งค์การลงทะเบียนสมัครเรียน หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม https://docs.google.com/forms/d/1yGNmIy4uBPWGJhb_QRWQIqBnVAYTZ7dwAUovROojQ8o/edit?usp=sharing   เรียนที่ โรงแรม Siam@Siam ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ ตารางเรียน: 1.เรียนรู้แบบกลุ่ม และฝึกฝนปฏิบัติในห้องเรียน7 วัน รวม 56 ชั่วโมง 1)     เสาร์-อาทิตย์ ที่ 27-28 ตุลาคม 2562 2)     เสาร์-อาทิตย์ ที่ 2-3 ตุลาคม 2562 3)     เสาร์-อาทิตย์ ที่ 9-10 ตุลาคม 2562 4)    เสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2562 2.ศึกษาและฝึกฝนปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน4 ชั่วโมง และได้รับคำแนะนำจากทีมโค้ชพี่เลี้ยง   ค่าฝึกอบรม: ราคาปกติ69,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,830 บาท รวมเป็น 73,830 บาท) ราคาEarly Bird 59,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,130 บาท รวมเป็น 63,130 บาท) เมื่อชำระเงินจองภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 โอนเงินค่าอบรมไปที่ชื่อบัญชี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 766-2132-858  ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%   พิเศษสุดเฉพาะหลักสูตรนี้ รวมมูลค่ากว่า 12,000 บาท: (1)  หนังสือ “รถม้าแห่งผู้นำ The Positive Leader” 1 เล่ม (2)  Coaching Toolkits คู่มือการโค้ชฉบับพกพา ง่ายต่อการนำไปใช้เริ่มฝึกฝนการโค้ชจริง (3)  ให้คำปรึกษาสำหรับเส้นทางการเป็นโค้ชมืออาชีพ และการสอบใบรับรองโค้ชตามมาตรฐาน ICF     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณเอ โทร. 095-051-9996 และ โค้ชบี 081-867-2410 ค่ะ
BE5_banner-1-min
14
May

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 5 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 5 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring โดยสถาบัน BE Management Coach   เรียนที่ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 วันพฤหัสฯ – ศุกร์ ที่ 20-21 มิถุนายน 2562   Highlight เนื้อหาหลักสูตร เรียนรู้และเข้าใจความหมายและคุณลักษณะของ “Positive Leader ผู้นำเชิงบวก” และเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติและความมุ่งมั่นของทีมงานแต่ละคน เรียนรู้หลักการโค้ช (Coaching) เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญของผู้นำ โดยการทำความเข้าใจทัศนคติของผู้นำในบทบาทโค้ช การสื่อสารแบบโค้ช ฝึกฝนกระบวนการโค้ชโดยใช้โมเดลต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ การโค้ชตนเอง/ทีมงาน การให้ Feedback แบบสร้างสรรค์ และการติดตามผลงาน เป็นต้น ฝึกฝนทักษะและกระบวนการการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อเชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญในงานที่ผู้นำมีอยู่ แล้วถ่ายทอดให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด   อำนวยการสอนโดย: โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์, Professional Certified Coach (PCC) รับรองโดย International Coach Federation (ICF), CEO สถาบัน BE Management Coach และอดีตประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ   โค้ชโจ้ สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์, Associate Certified Coach (ACC) รับรองโดย International Coach Federation (ICF), MD บริษัท Will Power Plus และ CEO บริษัท Soul Body Mind   ค่าฝึกอบรม: ราคาปกติ 15,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,050 บาท รวมเป็น 16,050 บาท) ราคา Early Bird พิเศษสุดเพียง 10,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท รวมเป็น 10,700 บาท) เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยโอนเงินค่าอบรมไปที่ชื่อบัญชี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 766-2132-858 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200% ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณเอ โทร. 095-051-9996 และ โค้ชบี 081-867-2410 ค่ะ
be60-gen2-banner-01
23
Apr

หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 2

  หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 2   อนุมัติโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ในแบบ ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours   อำนวยการสอนโดยทีมงานโค้ชมืออาชีพ ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coach Federation (ICF) ในระดับ PCC และ ACC   เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้โค้ชได้ผลจริง อ้างอิง ICF และจิตวิทยาบวก พร้อมทั้ง… การโค้ชตามหลักการทำงานของสมอง (Brain-Based Coaching) การกำกับดูแลอารมณ์ (Emotional Intelligence) เพิ่มเติมเครื่องมือสร้างการหยั่งรู้ (Intuition)   ตัวอย่างความคิดเห็นจากผู้ที่จบหลักสูตร รุ่นที่ 1 ของเราค่ะ https://www.facebook.com/watch/?v=317242925606638 https://www.facebook.com/watch/?v=306106523390004 https://www.facebook.com/watch/?v=583071258857443 https://www.facebook.com/watch/?v=2241084932818474   เรียนแล้วได้อะไร? เรียนอะไรกันถึง 60 ชั่วโมง? ดูในลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/pg/CoachACoach/photos/?tab=album&album_id=2751684088180004   รายละเอียดหลักสูตร และลิ้งค์การลงทะเบียนสมัครเรียน หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Qx5NWQKbdBg6BqpolMSLSC-c4PyTf8H0e9jtupEGkM_oBQ/viewform   เรียนที่ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ตารางเรียน: 1.เรียนรู้แบบกลุ่ม และฝึกฝนปฏิบัติในห้องเรียน7 วัน รวม 56 ชั่วโมง 1)     เสาร์-อาทิตย์ ที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 2)     เสาร์-อาทิตย์ ที่ 8-9 มิถุนายน 2562 3)     เสาร์-อาทิตย์ ที่ 15-16 มิถุนายน 2562 4)    เสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 2.ศึกษาและฝึกฝนปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน4 ชั่วโมง และได้รับคำแนะนำจากทีมโค้ชพี่เลี้ยง   ค่าฝึกอบรม: ราคาปกติ69,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,830 บาท รวมเป็น 73,830 บาท) ราคาEarly Bird 59,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,130 บาท รวมเป็น 63,130 บาท) เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 โอนเงินค่าอบรมไปที่ชื่อบัญชี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 766-2132-858  ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%   พิเศษสุดเฉพาะหลักสูตรนี้ รวมมูลค่ากว่า 12,000 บาท: (1)  หนังสือ “รถม้าแห่งผู้นำ The Positive Leader” 1 เล่ม (2)  Coaching Toolkits คู่มือการโค้ชฉบับพกพา ง่ายต่อการนำไปใช้เริ่มฝึกฝนการโค้ชจริง (3)  ให้คำปรึกษาสำหรับเส้นทางการเป็นโค้ชมืออาชีพ และการสอบใบรับรองโค้ชตามมาตรฐาน ICF     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณเอ โทร. 095-051-9996 และ โค้ชบี 081-867-2410 ค่ะ
BE4-Banner-r
12
Jan

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring โดยสถาบัน BE Management Coach   เรียนที่ โรงแรม Pullman G สีลม วันพฤหัสฯ – ศุกร์ ที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 อำนวยการสอนโดย: โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์, Professional Certified Coach (PCC) รับรองโดย International Coach Federation (ICF), CEO สถาบัน BE Management Coach และประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ โค้ชโจ้ สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์, Associate Certified Coach (ACC) รับรองโดย International Coach Federation (ICF), MD บริษัท Will Power Plus และ CEO บริษัท Soul Body Mind ค่าฝึกอบรม: ราคาปกติ 15,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,050 บาท รวมเป็น 16,050 บาท)   ราคา Early Bird พิเศษสุดเพียง 10,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท รวมเป็น 10,700 บาท) เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 20 มกราคม 2562   โดยโอนเงินไปที่ชื่อบัญชี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 766-2132-858   ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณเอ โทร. 095-051-9996 และ โค้ชบี 081-867-2410 ค่ะ