BE5_banner-1-min
14
May

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 5 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 5 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring โดยสถาบัน BE Management Coach   เรียนที่ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 วันพฤหัสฯ – ศุกร์ ที่ 20-21 มิถุนายน 2562   Highlight เนื้อหาหลักสูตร เรียนรู้และเข้าใจความหมายและคุณลักษณะของ “Positive Leader ผู้นำเชิงบวก” และเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติและความมุ่งมั่นของทีมงานแต่ละคน เรียนรู้หลักการโค้ช (Coaching) เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญของผู้นำ โดยการทำความเข้าใจทัศนคติของผู้นำในบทบาทโค้ช การสื่อสารแบบโค้ช ฝึกฝนกระบวนการโค้ชโดยใช้โมเดลต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ การโค้ชตนเอง/ทีมงาน การให้ Feedback แบบสร้างสรรค์ และการติดตามผลงาน เป็นต้น ฝึกฝนทักษะและกระบวนการการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อเชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญในงานที่ผู้นำมีอยู่ แล้วถ่ายทอดให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด   อำนวยการสอนโดย: โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์, Professional Certified Coach (PCC) รับรองโดย International Coach Federation (ICF), CEO สถาบัน BE Management Coach และอดีตประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ   โค้ชโจ้ สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์, Associate Certified Coach (ACC) รับรองโดย International Coach Federation (ICF), MD บริษัท Will Power Plus และ CEO บริษัท Soul Body Mind   ค่าฝึกอบรม: ราคาปกติ 15,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,050 บาท รวมเป็น 16,050 บาท) ราคา Early Bird พิเศษสุดเพียง 10,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท รวมเป็น 10,700 บาท) เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยโอนเงินค่าอบรมไปที่ชื่อบัญชี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 766-2132-858 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200% ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณเอ โทร. 095-051-9996 และ โค้ชบี 081-867-2410 ค่ะ
be60-gen2-banner-01
23
Apr

หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 2

  หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 2   อนุมัติโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ในแบบ ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours   อำนวยการสอนโดยทีมงานโค้ชมืออาชีพ ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coach Federation (ICF) ในระดับ PCC และ ACC   เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้โค้ชได้ผลจริง อ้างอิง ICF และจิตวิทยาบวก พร้อมทั้ง… การโค้ชตามหลักการทำงานของสมอง (Brain-Based Coaching) การกำกับดูแลอารมณ์ (Emotional Intelligence) เพิ่มเติมเครื่องมือสร้างการหยั่งรู้ (Intuition)   ตัวอย่างความคิดเห็นจากผู้ที่จบหลักสูตร รุ่นที่ 1 ของเราค่ะ https://www.facebook.com/watch/?v=317242925606638 https://www.facebook.com/watch/?v=306106523390004 https://www.facebook.com/watch/?v=583071258857443 https://www.facebook.com/watch/?v=2241084932818474   เรียนแล้วได้อะไร? เรียนอะไรกันถึง 60 ชั่วโมง? ดูในลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/pg/CoachACoach/photos/?tab=album&album_id=2751684088180004   รายละเอียดหลักสูตร และลิ้งค์การลงทะเบียนสมัครเรียน หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Qx5NWQKbdBg6BqpolMSLSC-c4PyTf8H0e9jtupEGkM_oBQ/viewform   เรียนที่ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ตารางเรียน: 1.เรียนรู้แบบกลุ่ม และฝึกฝนปฏิบัติในห้องเรียน7 วัน รวม 56 ชั่วโมง 1)     เสาร์-อาทิตย์ ที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 2)     เสาร์-อาทิตย์ ที่ 8-9 มิถุนายน 2562 3)     เสาร์-อาทิตย์ ที่ 15-16 มิถุนายน 2562 4)    เสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 2.ศึกษาและฝึกฝนปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน4 ชั่วโมง และได้รับคำแนะนำจากทีมโค้ชพี่เลี้ยง   ค่าฝึกอบรม: ราคาปกติ69,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,830 บาท รวมเป็น 73,830 บาท) ราคาEarly Bird 59,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,130 บาท รวมเป็น 63,130 บาท) เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 โอนเงินค่าอบรมไปที่ชื่อบัญชี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 766-2132-858  ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%   พิเศษสุดเฉพาะหลักสูตรนี้ รวมมูลค่ากว่า 12,000 บาท: (1)  หนังสือ “รถม้าแห่งผู้นำ The Positive Leader” 1 เล่ม (2)  Coaching Toolkits คู่มือการโค้ชฉบับพกพา ง่ายต่อการนำไปใช้เริ่มฝึกฝนการโค้ชจริง (3)  ให้คำปรึกษาสำหรับเส้นทางการเป็นโค้ชมืออาชีพ และการสอบใบรับรองโค้ชตามมาตรฐาน ICF     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณเอ โทร. 095-051-9996 และ โค้ชบี 081-867-2410 ค่ะ
BE4-Banner-r
12
Jan

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring โดยสถาบัน BE Management Coach   เรียนที่ โรงแรม Pullman G สีลม วันพฤหัสฯ – ศุกร์ ที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 อำนวยการสอนโดย: โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์, Professional Certified Coach (PCC) รับรองโดย International Coach Federation (ICF), CEO สถาบัน BE Management Coach และประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ โค้ชโจ้ สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์, Associate Certified Coach (ACC) รับรองโดย International Coach Federation (ICF), MD บริษัท Will Power Plus และ CEO บริษัท Soul Body Mind ค่าฝึกอบรม: ราคาปกติ 15,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,050 บาท รวมเป็น 16,050 บาท)   ราคา Early Bird พิเศษสุดเพียง 10,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท รวมเป็น 10,700 บาท) เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 20 มกราคม 2562   โดยโอนเงินไปที่ชื่อบัญชี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 766-2132-858   ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณเอ โทร. 095-051-9996 และ โค้ชบี 081-867-2410 ค่ะ  
banner-final-noICF
23
Nov

หลักสูตรประกาศนียบัตร โค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล

หลักสูตรประกาศนียบัตร โค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล BE Positive Professional Coaching Program โดยสถาบัน BE Management Coach   รายละเอียดหลักสูตร และลิ้งค์การลงทะเบียนสมัครเรียน หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9GpPj9b28Jtn-07izN6pfMHu-W53Zl7A-7rqBczGImyOFIw/viewform   เรียนที่ โรงแรม Pullman G สีลม ตารางเรียน: 1. เรียนรู้แบบกลุ่ม และฝึกฝนปฏิบัติในห้องเรียน 7 วัน รวม 56 ชั่วโมง 1) เสาร์-อาทิตย์ ที่ 26-27 มกราคม 2562 2) เสาร์-อาทิตย์ ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 3) เสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 4) เสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562   2. ศึกษาและฝึกฝนปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน 4 ชั่วโมง และได้รับคำแนะนำจากทีมโค้ชพี่เลี้ยง   ค่าฝึกอบรม: · ราคาปกติ 69,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,830 บาท รวมเป็น 73,830 บาท) · ราคา Early Bird 59,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,130 บาท รวมเป็น 63,130 บาท) เมื่อชำระเงินจอง 5,000 บาท ภายใน 28 ธันวาคม 2561 และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 · โอนเงินจองด้วยเงินสด 5,000 บาท ไปที่ชื่อบัญชี ขนิษฐา หล่อลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 766-2132-858 ส่วนที่เหลือสามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต · ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม · ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%   พิเศษสุดเฉพาะหลักสูตรนี้ รวมมูลค่ากว่า 12,000 บาท: (1) หนังสือ “รถม้าแห่งผู้นำ The Positive Leader” 1 เล่ม (2) Coaching Notebook Boxset 9 เล่ม (3) Coaching Toolkits คู่มือการโค้ชฉบับพกพา ง่ายต่อการนำไปใช้เริ่มฝึกฝนการโค้ชจริง (4) ให้คำปรึกษาสำหรับเส้นทางการเป็นโค้ชมืออาชีพ และการสอบใบรับรองโค้ชตามมาตรฐาน ICF สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณเอ โทร. 095-051-9996 และ โค้ชบี 081-867-2410 ค่ะ
SEXI-Sleepless Exciting-Incredible-Games-Activities
22
Oct

SEXI (Sleepless Exciting & Incredible) Games & Activities รุ่นที่ 2

“SEXI (Sleepless Exciting & Incredible) Games & Activities” เปลี่ยนโลกแห่งการเรียนรู้ ด้วยเกมและกิจกรรม รุ่นที่ 2 การฝึกอบรม นี้เหมาะกับ วิทยากร ครู อาจารย์ โค้ช นักจัดกิจกรรมสันทนาการ และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ที่ต้องการมีเทคนิคและเครื่องมือในการสร้างความน่าสนใจในการสอน เพื่อดึงดูดใจผู้เรียน โดยใช้เกมและกิจกรรม สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ 1. ได้ทดลองเล่นเกม กิจกรรมยอดฮิตของวิทยากรนอกกรอบ 3 ท่าน มากกว่า 7 กิจกรรม และสามารถนำกลับไปปรับใช้กับการสอนของตัวเองในทันที 2. เรียนรู้เทคนิคการสรุปเชื่อมโยงเกมและกิจกรรม ให้เข้ากับบทเรียน 3. สามารถเรียนรู้วิธีการในการออกแบบเกมและกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 4. แลกเปลี่ยนเกมและกิจกรรมกับชุมชนแห่งการแบ่งปัน   วัน-เวลา : 5-6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่ : โรงแรม Grand Mercure Fortune (สถานี MRTพระรามเก้า ตรงข้าม Central พระรามเก้า) อัตราค่าลงทะเบียน 8,800 บาท ต่อคน (ไม่รวม VAT) ภายใน 26 ต.ค. 2561 จากราคาปกติ 12,000 บาท รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะนำไปทำการกุศล ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ใน comment แรก เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทาง E-mail ตามที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อส่งรายละเอียดการโอนเงิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์โจ้ สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ (หากไม่มีผู้รับสาย จะโทรติดต่อกลับในภายหลัง) โทร 086 977 1066 หรือ 061 941 5246 Line Id: joejailbreak E-mail: hrd.everywhere@gmail.com