14
May

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 5 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 5 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring โดยสถาบัน BE Management Coach   เรียนที่ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 วันพฤหัสฯ – ศุกร์ ที่ 20-21 มิถุนายน 2562   Highlight เนื้อหาหลักสูตร เรียนรู้และเข้าใจความหมายและคุณลักษณะของ “Positive Leader ผู้นำเชิงบวก” และเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติและความมุ่งมั่นของทีมงานแต่ละคน เรียนรู้หลักการโค้ช (Coaching) เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญของผู้นำ โดยการทำความเข้าใจทัศนคติของผู้นำในบทบาทโค้ช การสื่อสารแบบโค้ช ฝึกฝนกระบวนการโค้ชโดยใช้โมเดลต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ การโค้ชตนเอง/ทีมงาน...
23
Apr

หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 2

  หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 2   อนุมัติโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ในแบบ ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours   อำนวยการสอนโดยทีมงานโค้ชมืออาชีพ ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coach Federation (ICF) ในระดับ PCC และ ACC   เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้โค้ชได้ผลจริง อ้างอิง ICF และจิตวิทยาบวก พร้อมทั้ง… การโค้ชตามหลักการทำงานของสมอง (Brain-Based Coaching) การกำกับดูแลอารมณ์ (Emotional Intelligence) เพิ่มเติมเครื่องมือสร้างการหยั่งรู้ (Intuition)...
12
Jan

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring โดยสถาบัน BE Management Coach   เรียนที่ โรงแรม Pullman G สีลม วันพฤหัสฯ – ศุกร์ ที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 อำนวยการสอนโดย: โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์, Professional Certified Coach (PCC) รับรองโดย International Coach Federation (ICF), CEO สถาบัน BE Management Coach และประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ...
23
Nov

หลักสูตรประกาศนียบัตร โค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล

หลักสูตรประกาศนียบัตร โค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล BE Positive Professional Coaching Program โดยสถาบัน BE Management Coach   รายละเอียดหลักสูตร และลิ้งค์การลงทะเบียนสมัครเรียน หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9GpPj9b28Jtn-07izN6pfMHu-W53Zl7A-7rqBczGImyOFIw/viewform   เรียนที่ โรงแรม Pullman G สีลม ตารางเรียน: 1. เรียนรู้แบบกลุ่ม และฝึกฝนปฏิบัติในห้องเรียน 7 วัน รวม 56 ชั่วโมง 1) เสาร์-อาทิตย์ ที่ 26-27 มกราคม 2562 2) เสาร์-อาทิตย์ ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 3) เสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24...
22
Oct

SEXI (Sleepless Exciting & Incredible) Games & Activities รุ่นที่ 2

“SEXI (Sleepless Exciting & Incredible) Games & Activities” เปลี่ยนโลกแห่งการเรียนรู้ ด้วยเกมและกิจกรรม รุ่นที่ 2 การฝึกอบรม นี้เหมาะกับ วิทยากร ครู อาจารย์ โค้ช นักจัดกิจกรรมสันทนาการ และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ที่ต้องการมีเทคนิคและเครื่องมือในการสร้างความน่าสนใจในการสอน เพื่อดึงดูดใจผู้เรียน โดยใช้เกมและกิจกรรม สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ 1. ได้ทดลองเล่นเกม กิจกรรมยอดฮิตของวิทยากรนอกกรอบ 3 ท่าน มากกว่า 7 กิจกรรม และสามารถนำกลับไปปรับใช้กับการสอนของตัวเองในทันที 2. เรียนรู้เทคนิคการสรุปเชื่อมโยงเกมและกิจกรรม ให้เข้ากับบทเรียน 3. สามารถเรียนรู้วิธีการในการออกแบบเกมและกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 4. แลกเปลี่ยนเกมและกิจกรรมกับชุมชนแห่งการแบ่งปัน   วัน-เวลา : 5-6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่...