Media & Articles

  • Home
  • Media & Articles
BE5_banner-1-min
14
May

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 5 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 5 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring โดยสถาบัน BE Management Coach   เรียนที่ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 วันพฤหัสฯ – ศุกร์ ที่ 20-21 มิถุนายน 2562   Highlight เนื้อหาหลักสูตร เรียนรู้และเข้าใจความหมายและคุณลักษณะของ “Positive Leader ผู้นำเชิงบวก” และเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติและความมุ่งมั่นของทีมงานแต่ละคน เรียนรู้หลักการโค้ช (Coaching) เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญของผู้นำ โดยการทำความเข้าใจทัศนคติของผู้นำในบทบาทโค้ช การสื่อสารแบบโค้ช ฝึกฝนกระบวนการโค้ชโดยใช้โมเดลต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ การโค้ชตนเอง/ทีมงาน...
be60-gen2-banner-01
23
Apr

หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 2

  หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” รุ่นที่ 2   อนุมัติโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ในแบบ ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours   อำนวยการสอนโดยทีมงานโค้ชมืออาชีพ ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coach Federation (ICF) ในระดับ PCC และ ACC   เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้โค้ชได้ผลจริง อ้างอิง ICF และจิตวิทยาบวก พร้อมทั้ง… การโค้ชตามหลักการทำงานของสมอง (Brain-Based Coaching) การกำกับดูแลอารมณ์ (Emotional Intelligence) เพิ่มเติมเครื่องมือสร้างการหยั่งรู้ (Intuition)...
BE4-Banner-r
12
Jan

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก..ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4 BE Positive Leader with Coaching and Mentoring โดยสถาบัน BE Management Coach   เรียนที่ โรงแรม Pullman G สีลม วันพฤหัสฯ – ศุกร์ ที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 อำนวยการสอนโดย: โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์, Professional Certified Coach (PCC) รับรองโดย International Coach Federation (ICF), CEO สถาบัน BE Management Coach และประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ...
banner-final-noICF
23
Nov

หลักสูตรประกาศนียบัตร โค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล

หลักสูตรประกาศนียบัตร โค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการโค้ชสากล BE Positive Professional Coaching Program โดยสถาบัน BE Management Coach   รายละเอียดหลักสูตร และลิ้งค์การลงทะเบียนสมัครเรียน หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9GpPj9b28Jtn-07izN6pfMHu-W53Zl7A-7rqBczGImyOFIw/viewform   เรียนที่ โรงแรม Pullman G สีลม ตารางเรียน: 1. เรียนรู้แบบกลุ่ม และฝึกฝนปฏิบัติในห้องเรียน 7 วัน รวม 56 ชั่วโมง 1) เสาร์-อาทิตย์ ที่ 26-27 มกราคม 2562 2) เสาร์-อาทิตย์ ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 3) เสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24...
SEXI-Sleepless Exciting-Incredible-Games-Activities
22
Oct

SEXI (Sleepless Exciting & Incredible) Games & Activities รุ่นที่ 2

“SEXI (Sleepless Exciting & Incredible) Games & Activities” เปลี่ยนโลกแห่งการเรียนรู้ ด้วยเกมและกิจกรรม รุ่นที่ 2 การฝึกอบรม นี้เหมาะกับ วิทยากร ครู อาจารย์ โค้ช นักจัดกิจกรรมสันทนาการ และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ที่ต้องการมีเทคนิคและเครื่องมือในการสร้างความน่าสนใจในการสอน เพื่อดึงดูดใจผู้เรียน โดยใช้เกมและกิจกรรม สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ 1. ได้ทดลองเล่นเกม กิจกรรมยอดฮิตของวิทยากรนอกกรอบ 3 ท่าน มากกว่า 7 กิจกรรม และสามารถนำกลับไปปรับใช้กับการสอนของตัวเองในทันที 2. เรียนรู้เทคนิคการสรุปเชื่อมโยงเกมและกิจกรรม ให้เข้ากับบทเรียน 3. สามารถเรียนรู้วิธีการในการออกแบบเกมและกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 4. แลกเปลี่ยนเกมและกิจกรรมกับชุมชนแห่งการแบ่งปัน   วัน-เวลา : 5-6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่...