สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรพี่เลี้ยงสำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ชระดับ ACC และ PCC รุ่น 13
ICF Coach Mentoring Program for ACC/PCC

หลักสูตร Mentoring สำหรับโค้ชมืออาชีพที่ต้องการรับรอง
คุณวุฒิ
ด้านการโค้ชระดับ ACC , PCC
อำนวยการสอนโดยโค้ชบี ขนิษฐา และทีมงานโค้ชมืออาชีพ
จากสถาบัน BE Management Coach รับรองหลักสูตรโดย ICF

 

 

 

Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า