สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรพี่เลี้ยงสำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ชระดับ ACC และ PCC รุ่น 13
ICF Coach Mentoring Program for ACC/PCC

หลักสูตร Mentoring สำหรับโค้ชมืออาชีพที่ต้องการรับรอง
คุณวุฒิ
ด้านการโค้ชระดับ ACC , PCC
อำนวยการสอนโดยโค้ชบี ขนิษฐา และทีมงานโค้ชมืออาชีพ
จากสถาบัน BE Management Coach รับรองหลักสูตรโดย ICF

 

 

 

 

สถาบัน BE Management Coach ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตร ICF Coach Mentoring Program for ACC/PCC รุ่นที่ 13 หรือ หลักสูตรพี่เลี้ยงสำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ช ระดับ Associate Certified Coach (ACC)* และ Professional Certified Coach (PCC)**
รับรองโดย International Coaching Federation (ICF) หรือสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ

**** รับเพียงรุ่นละ 10 ท่าน ตามข้อกำหนดของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ****


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ: 
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองโดย ICF มาแล้วอย่างน้อย 60 ชั่วโมง (ICF Level 1 Part A)

เรียนรู้แบบกลุ่ม 2 วันเต็ม รวม 12 ชั่วโมง

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566  (Online)

เวลา 9.00 – 16.00 น.

 
ตารางเรียน: (20 ชั่วโมง)   
สิงหาคม – ตุลาคม 2566  (3 เดือน ตามข้อกำหนดของ ICF) 

โปรแกรมการเรียนรู้ :

 1. Self-Study  เรียนรู้เนื้อหาทฤษฎีด้วยตนเองผ่าน Digital Platform  5 ชั่วโมง (ดูได้ไม่จำกัดตลอด  6 เดือน)
 1. Individual Mentoring  นัดเรียนรู้เดี่ยวกับโค้ชพี่เลี้ยง 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง  (รวม 3 ชั่วโมง)
 1. Group Mentoring  เรียนรู้แบบกลุ่ม 2 วันเต็ม รวม 12 ชั่วโมง

     => วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 (9.00-16.00 น.)

     => โค้ชพี่เลี้ยงช่วย Support เพิ่มเติมอีก 3 เดือน  (สำหรับผู้ที่ยื่นสอบไม่ทันใน 3 เดือนแรก) 
           ในการตรวจไฟล์เสียงการโค้ช และการช่วยยื่นสมัครสอบ

รวมระยะเวลาทั้งโปรแกรมคือ 6 เดือนเต็ม

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโปรแกรมนี้:

 • มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการที่จำเป็น โดยโค้ชพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในกระบวนการตั้งแต่ต้น ด้แก่ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการได้รับใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ชของ ICF การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาส่วนบุคคลเพื่อการสอบ การทบทวนเนื้อหาหลักจริยธรรมและสมรรถนะหลักที่จำเป็นของโค้ช การฝึกโค้ช การรวบรวมข้อมูลฝึกฝนการโค้ช (Coaching Log) การบันทึกเสียงการโค้ชในรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อส่งไปประกอบการสมัครสอบ (Recording & Transcript) ไปจนถึงการสมัครสอบ ICF Credentialing Exam ที่ศูนย์สอบตามที่ ICF กำหนด
 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากโค้ชพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมคลาส ในการสาธิตการโค้ช และการให้ฟี้ดแบ็ค ตามสมรรถนะหลักที่จำเป็นของโค้ช ในคลาสกลุ่ม 2 วันเต็ม
 • ได้เรียนรู้แบบตัวต่อตัวกับโค้ชพี่เลี้ยง ในการฝึกฝนการโค้ช และรับฟัง Feedback พร้อมทั้งยังได้ไฟล์เสียงการโค้ชถึง 5 ไฟล์ ตลอดโปรแกรม 6 เดือนนี้ เพื่อคัดเลือกไฟล์ที่ดีที่สุด นำไปใช้ในการยื่นสมัครสอบ
 •  
 • สร้างความมั่นใจในการเป็นโค้ชมืออาชีพ ตามแนวทางของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ และสามารถนำไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายของตน เช่น โค้ชผู้บริหาร/โค้ชผู้นำ ทั้งการเป็นโค้ชแบบภายในองค์กร และโค้ชภายนอกองค์กร โค้ชพ่อแม่ โค้ชวัยรุ่น โค้ชภาพลักษณ์ โค้ชการบริหารการเงิน ฯลฯ
 • ได้รับข้อมูลข่าวสารล่าสุด หลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ICF อย่างสม่ำเสมอ หลังจากจบโปรแกรมไปแล้ว เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ/หรือการสอบใบรับรองโค้ชในระดับที่สูงขึ้นไป

 

โดยโค้ชพี่เลี้ยง:

ขนิษฐา หล่อลักษณ์ (โค้ชบี), ICF – PCC, ICF Registered Mentor, Certified PCC Markers Assessor

 • โค้ชผู้บริหารระดับสูง วิทยากร
 • CEO สถาบัน BE Management Coach
 • อดีตผู้ก่อตั้ง นายกสมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ
 • อดีตประธานสหพันธ์การโค้ชนานาชาติสาขากรุงเทพฯ ICF Bangkok Chapter 

   (2018-2019)

 • อดีตผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก PwC, Deloitte, ABeam Consulting และ

  องค์กรข้ามชาติ UOB, Diageo

ดร.นิจิรา บำรุงกิจ (โค้ชเด่น), ICF – PCC, Certified PCC Markers Assessor

 • โค้ชผู้บริหาร
 • Research & Development Director, ICF Bangkok Chapter
 • อดีตผู้บริหารบริษัทข้ามชาติ

ค่าฝึกอบรม:

 •  ราคาปกติ 49,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • ศิษย์เก่าสถาบัน BE Management Coach ราคา 40,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 • สมัครแล้วเข้าเรียน Self-Study ผ่าน Digital Platform ได้ทันที

 ชื่อบัญชี บริษัท บีแมเนจเม้นท์โค้ช จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 064-8-02867-9

 • หากต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต ท่านสามารถแจ้งมา เพื่อให้สถาบันส่งลิ้งค์ให้นะคะ
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 •       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%

สนใจสมัครเรียน ท่านสามารถกรอกรายละเอียดในลิ้งค์ พร้อมส่งสลิปโอนเงินมาทางอีเมล์นี้ได้เลยค่ะ

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf5bk60hfk_UqkQ0MQfrPRAgtA8I_1UEC5m8IrSFUJ4ddrig/viewform

หมายเหตุ :

*ขาดเรียนกลุ่มได้เพียง ครั้ง
**
หากมาเรียนชดเชยรุ่นต่อไป ชำระค่าอาหารและสถานที่ 1,500 บาท (หากเป็นรุ่นที่จัดแบบพบตัวกันที่โรงแรม) 

***การตรวจคลิปหลังจาก 6 เดือน จะมีค่าใช้จ่ายคลิปละ 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

****ากลงทะเบียนแล้วต้องการเลื่อนไปเรียนในรุ่นถัดไป มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 5,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม รวมถึงต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านการโค้ชจากสถาบันฯ ได้ที่ :  

LINE Official Account 

สถาบัน BE Management Coach  :  “คลิก”

Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า