สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรพี่เลี้ยงสำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ชระดับ ACC และ PCC รุ่น 9
ICF Coach Mentoring Program for ACC/PCC

หลักสูตร Mentoring สำหรับโค้ชมืออาชีพที่ต้องการรับรอง
คุณวุฒิ
ด้านการโค้ชระดับ ACC , PCC
อำนวยการสอนโดยโค้ชบี ขนิษฐา และทีมงานโค้ชมืออาชีพ
จากสถาบัน BE Management Coach รับรองหลักสูตรโดย ICF

 

หลักสูตร ICF Coach Mentoring Program for ACC/PCC รุ่น 9 
หรือหลักสูตรพี่เลี้ยงสำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ช
ระดับ Associate Certified Coach (ACC)* และ Professional Certified Coach (PCC)**
รับรองโดย International Coaching Federation (ICF) หรือสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ
 

**** รับเพียงรุ่นละ 10 ท่าน ตามข้อกำหนดของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ****


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ: 
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ACSTH ที่ได้รับการรับรองโดย ICF  มาแล้ว 60 ชั่วโมง (ACC)
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ACTP หรือ ACSTH ที่ได้รับการรับรองโดย ICF  มาแล้ว 125 ชั่วโมง (PCC)

สถานที่อบรม:  
เรียนที่ โรงแรม Novotel สุขุมวิท 20 หรือเทียบเท่า
 
ตารางเรียน:   
1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 (3 เดือน ตามข้อกำหนดของ ICF)
 

รูปแบบหลักสูตร:

 • โค้ชพี่เลี้ยงแบบเซสชั่นเดี่ยว (Individual) 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 3 ชั่วโมง
  *นัดเดี่ยวในช่วงระหว่าง 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 (online)
 • โค้ชพี่เลี้ยงในการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) 2 วันเต็ม รวม 16 ชั่วโมง [ส.-อา ที่ 21-22 สิงหาคม 2564] และ Online อีก 3 ชั่วโมง

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโปรแกรมนี้:

 • มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการที่จำเป็นโดยโค้ชพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในกระบวนการตั้งแต่ต้น
  ได้แก่ หลักเกณฑ์ต่างๆในการได้รับใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ชของ ICF การกำหนดเป้าหมาย
  การพัฒนาส่วนบุคคลเพื่อการสอบ การทบทวนเนื้อหาหลักจริยธรรมและสมรรถนะหลักที่จำเป็นของโค้ช
  การฝึกโค้ช การรวบรวมข้อมูลฝึกฝนการโค้ช (Coaching Log) การบันทึกเสียงการโค้ชในรูปแบบที่ถูกต้อง
  เพื่อส่งไปประกอบการสมัครสอบ (Recording& Transcript) ไปจนถึงการสมัครสอบ
  Coach Knowledge Assessment (CKA) ผ่านเว็บไซต์ของ ICF
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจ 8 สมรรถนะหลัก (ICF Core Competencies) ของการโค้ชตามมาตรฐาน ICF
 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากโค้ชพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมคลาส ในการสาธิตการโค้ช และการให้ฟี้ดแบ็ค
  ตามสมรรถนะหลักที่จำเป็นของโค้ช ในคลาสกลุ่ม 2 วันเต็ม
 • สร้างความมั่นใจในการเป็นโค้ชมืออาชีพตามแนวทางของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ และสามารถนำไปปรับใช้
  กับกลุ่มเป้าหมายของตน เช่น โค้ชผู้นำ/โค้ชผู้บริหารทั้งโค้ชแบบภายในองค์กรและโค้ชภายนอกองค์กร
  โค้ชพ่อแม่ โค้ชวัยรุ่น โค้ชภาพลักษณ์ โค้ชการบริหารการเงิน ฯลฯ
 • ได้รับข้อมูลข่าวสารล่าสุด หลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ICF อย่างสม่ำเสมอ หลังจากจบโปรแกรมไปแล้ว
  เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ/หรือการสอบใบรับรองโค้ชในระดับที่สูงขึ้นไป

 
โดยโค้ชพี่เลี้ยง:
ขนิษฐา หล่อลักษณ์ (โค้ชบี), PCC, ICF Registered Mentor

 • โค้ชผู้บริหารระดับสูง วิทยากร
 • CEO สถาบัน BE Management Coach
 • นายกสมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ
 • อดีตประธานสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ
 • อดีตผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก PwC, Deloitte, ABeam Consulting และองค์กรข้ามชาติ UOB, Diageo

จิรโรจน์ ติกกะวี (โค้ชโรจน์),PCC

 • โค้ชผู้บริหารระดับสูง วิทยากร
 • อดีตผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดขององค์กรในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคเอเชีย
  ตะวันออกเฉียงใต้

ค่าฝึกอบรม:

 • ราคาปกติ 48,150 บาท
 • ราคา Early Bird 42,800 บาท เมื่อชำระเงินจอง 5,000 บาท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
  และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 •  ราคาพิเศษสำหรับศิษย์เก่าสถาบัน BE Management Coach ท่านละ 37,450 บาท เมื่อชำระเงินจอง 5,000 บาท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 • โดยโอนเงินจอง 5,000 บาท ไปที่ ชื่อบัญชี บริษัท บีแมเนจเม้นท์โค้ช จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 064-8-02867-9 ส่วนที่เหลือสามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%
 • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  

ท่านสามารถชมตัวอย่างความประทับใจ หรือ Testimonials จากผู้บริหาร นักวิชาการ
เจ้าของธุรกิจ และที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรโค้ชมืออาชีพฯ
ของสถาบัน BE Management Coach      “Testimonials คลิก”

หมายเหตุ :

 • นัด 1-on-1 จำนวน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือนของหลักสูตรเท่านั้น
 • ขาดเรียนกลุ่มได้เพียง 1 ครั้ง
 • หากมาเรียนชดเชยรุ่นต่อไป ชำระค่าอาหารและสถานที่ 1,500 บาท  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>

#ICF, #ACC, #โค้ชมืออาชีพ, #สถาบันBEManagementCoach #ICFThailand, #ICFBangkok

Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า