สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตร ICF Coach Mentoring Program for ACC/PCC รุ่นที่ 15 (ICF Level 1)

หลักสูตร Mentoring สำหรับโค้ชมืออาชีพที่ต้องการรับรอง
คุณวุฒิด้านการโค้ชระดับ ACC , PCC
อำนวยการสอนโดยโค้ชบี ขนิษฐา และทีมงานโค้ชมืออาชีพ
จากสถาบัน BE Management Coach รับรองหลักสูตรโดย ICF

Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า