สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

ผู้จัดการ ต้องมี 10 พฤติกรรมนี้
หากต้องการสร้างทีมและองค์กรที่เป็นเลิศอย่าง GOOGLE
: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

Coaching Mentoring เพื่อพัฒนา ผู้จัดการ ผู้นำ โดย โค้ชบี ขนิษฐา

ผู้จัดการ ต้องมี 10 พฤติกรรมนี้
หากต้องการสร้างทีมและองค์กรที่เป็นเลิศอย่าง GOOGLE
: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

การโค้ช 1 ใน 10 ข้อกำหนดที่ต้องมี ในพฤติกรรมของ ผู้จัดการ Google ทุกคน  ทักษะการโค้ช และ กระบวนการโค้ช ICF จะช่วยให้ผู้จัดการ หรือ ผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีการพูดคุยผลการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยสนับสนุนให้ทีมงาน มีการพัฒนาในสายอาชีพ: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

Coaching Mentoring ทักษะที่ใช้ พัฒนา ผู้จัดการ ผู้นำ และทีมงาน โดยสถาบัน BE Management Coach
Coaching Mentoring ทักษะที่ใช้ พัฒนา ผู้จัดการ ผู้นำ และทีมงาน โดยสถาบัน BE Management Coach


ผู้จัดการ Google ทุกคน ต้องมีพฤติกรรม 10 ข้อนี้

จากการสำรวจ และ วิจัยภายในองค์กรของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก ไว้น่าสนใจมากๆ ดังนี้ค่ะ

 

 1. ต้องเป็น โค้ชที่ดี

 2. ให้อำนาจแก่ทีม และไม่บริหารจัดการ แบบลงรายละเอียดมากเกินไป

 3. สร้างสภาพแวดล้อมของความเป็นทีม ให้ความสำคัญ ต่อความสำเร็จ และความเป็นอยู่ที่ดีของทีม

 4. มีประสิทธิผล และมุ่งเน้นผลลัพธ์

 5. เป็นนักสื่อสารที่ดี – ฟัง และแบ่งปันข้อมูล

 6. สนับสนุนการพัฒนาสายอาชีพ และพูดคุยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน

 7. มีวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ที่ชัดเจน สำหรับทีมงาน

 8. มีทักษะทางเทคนิค เพื่อช่วยให้คำแนะนำต่อทีมงาน

 9. ประสานร่วมมือกัน กับทุกหน่วยงานภายในองค์กร

 10. เป็นนักตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว


โค้ชบี เชื่อว่า ทักษะการโค้ช และ กระบวนการโค้ช จะช่วยให้ผู้จัดการ หรือ ผู้นำ เป็นนักสื่อสารที่ดี มีวิสัยทัศน์ มีการพูดคุยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ของทีมงาน เพื่อช่วยสนับสนุนให้ทีมงาน แต่ละคนมีการพัฒนาในสายอาชีพ ตามเป้าหมาย ของแต่ละคน และองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นค่ะ

หลายองค์กรในประเทศไทย ก็เริ่มให้ความสำคัญ กับ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบวก โดยใช้ เครื่องมือการโค้ช โดยในช่วงหลายเดือนมานี้ บีและทีมงาน ได้จัด หลักสูตร BE Positive Leader with Coaching and Mentoring ผู้นำเชิงบวกด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง ให้กับทั้ง ภายในองค์กรต่างๆ (in-house training) และ สำหรับบุคคลทั่วไป (public training) เป็นรุ่นที่ 5 แล้วค่ะ

โดยในเดือนมิถุนายนนี้ บีได้จัดหลักสูตรนี้ ให้แก่บริษัทมหาชนหลายแห่ง เช่น CPF, Univenture รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มเครื่องมือ ให้แก่ผู้นำได้นำไปฝึกฝน ใช้กับทีมงานต่อไป และ เตรียมจัดรุ่นต่อๆ ไปให้อีกหลายแห่งค่ะ

ในหลักสูตรของเรา จะมีการฝึกฝนทักษะย่อย ที่จำเป็นสำหรับการเป็น ผู้นำเชิงบวก เช่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุด ของผู้นำในบทบาทโค้ช และพี่เลี้ยง เรียนรู้และฝึกฝน ทักษะการฟัง-สะท้อนกลับ-ตั้งคำถาม และกระบวนการโค้ช แบบเต็มรูปแบบ GROW+ Model

นอกจากนี้ มีกระบวนการโค้ช แบบง่าย ที่เรียกว่า 3F Performance Coaching Model ที่ผู้เข้าอบรมทุกๆ ที่ ชอบกันมากๆ เพราะว่าง่าย และใช้เวลาสั้นๆ ก็สามารถตั้งคำถามเหล่านี้ เพื่อโค้ชให้แก่ทีมงาน ได้ .. บีได้เอา 3F มาฝากใน newsletter ฉบับนี้ด้วย ลองเอาไปใช้กันดูได้ค่ะ ได้ผลยังไงมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะ

3F Performance Coaching Model

Fact เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร? ถามเพื่อให้เขาอธิบาย

Feeling/Thought – รู้สึกอย่างไร? – มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไง? – เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้าง?

Future – หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก ครั้งหน้าจะทำอะไรให้แตกต่างไปจากเดิม? จะป้องกันได้อย่างไรบ้าง? จะมั่นใจได้อย่างไร? ต้องการให้พี่ Support อะไรบ้าง?


ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรภายในองค์กร  IN-HOUSE TRAINING

สำหรับ หลักสูตรผู้นำเชิงบวก ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง
BE POSITIVE LEADER WITH COACHING & MENTORING

สอบถามหรือปรึกษาการจัดฝึกอบรม เพิ่มเติม >>

เป็นหลักสูตรสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนา หรือสร้างการฝึกฝนและเรียนรู้ ทักษะการโค้ช และ การเป็นพี่เลี้ยง ทักษะที่มีความสำคัญต่อหัวหน้างานและผู้นำ ในการนำไปใช้ พัฒนาทีมงาน บุคลากร และองค์กรของท่าน เพื่อก้าวไปสู่ เป้าหมายของตนเอง ทีม และองค์กรพร้อมกัน 


ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป  PUBLIC TRAINING

เริ่มการเรียนรู้และฝึกฝน ทักษะและกระบวนการโค้ช พื่อพัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาชีวิตในทุกด้าน สื่อสารสร้างความเข้าใจ นำไปสู่ความสุขและความสำเร็ใน “งาน” และใน “ชีวิต” ที่มากยิ่งขึ้น ใน..หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมงตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” 

อนุมัติหลักสูตรโดย  International Coaching Federation หรือ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF) ในแบบ ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours ซึ่งเป็น องค์กรการโค้ช ที่ให้ที่สุดในโลก และ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> 

 

 

Share

รับข้อมูลข่าวสารบทความทางอีเมล

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า