สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

พัฒนาธุรกิจและพัฒนาองค์กร แบบองค์รวม…
ด้วยทักษะการโค้ช ทักษะที่ผู้นำต้องมี!
: โค้ชบี ขนิษฐา: สถาบัน BE Management Coach

พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร

พัฒนาธุรกิจและพัฒนาองค์กร แบบองค์รวม…
ด้วยทักษะการโค้ช ทักษะที่ผู้นำต้องมี!
: โค้ชบี ขนิษฐา: สถาบัน BE Management Coach

พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร  และการสร้าง  Employee Engagement  ทำได้อย่างไรและจะใช้ เครื่องมือผู้นำ หรือ เครื่องมือบริหาร ตัวไหนดี??

       พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร  ด้วยการบวนการโค้ช แบบการโค้ชสากล หรือสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF) นั้นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ ผู้บริหารองค์กร ผู้นำ และ HR ยุคใหม่ต้องมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน…

       สวัสดีค่ะทุกท่าน บีเพิ่งไปเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand HR Day 2018 – Disrupt to Design HR จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ PMAT เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาค่ะ บีไปทั้งในบทบาทการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์การโค้ชของ ICF หรือสหพันธ์โค้ชนานาชาติ และบทบาทของผู้เข้าร่วมสัมมนาค่ะ ในงานนี้ทำให้ยิ่งเห็นว่าการโค้ช มีความสำคัญมากขึ้นๆ เรื่อยๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) การพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาองค์กร (Business & Organization Development) และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement) ในยุคที่โลกธุรกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทำลายล้างผู้ที่ไม่ปรับตัว หรือที่เรียกกันว่า Disruptive World

     พัฒนาธุรกิจ และพัฒนาองค์กร  หากลงลึกไปในด้านของ การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) ท่านผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ได้แบ่งปันประสบการณ์ การบริหารงานในเหตุการณ์หมูป่า ณ ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จนเป็นที่กล่าวขวัญชื่นชมกันไปทั่วโลก และกล่าวสรุปถึง Disruptive Leader ไว้ว่า..

     ผู้นำยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมี วิสัยทัศน์ ทักษะการบริหารจัดการ แบบองค์รวม ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์  วางแผนงาน บริหารจัดการทีมงาน ไปจนถึงการประเมินผล ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปรับแผนให้สอดรับกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

       ทักษะการโค้ช เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ที่ผู้นำยุคนี้ จำเป็นต้องมี! เพื่อใช้ในการบริหารผลงาน และทีมงาน ที่มีความหลากหลาย ทั้งความคิด ความมุ่งมั่น และความรู้ความสามารถ เพื่อในที่สุด ทุกคนจะบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

       ดังนั้น ผู้บริหารองค์กร ผู้นำยุคใหม่ และบุคลากร HR ต้องมี “Empathy ความเข้าใจ ถึงความรู้สึกของผู้อื่น” หนึ่งในกระบวนการ ที่สำคัญที่สุดของ Design Thinking เพื่อเข้าใจความต้องการเบื้องลึกของผู้บริโภค ในการออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงใจ และสำหรับในส่วนของ HR ก็เพื่อสร้าง Employee Experience โดยทำความเข้าใจความแตกต่าง หลากหลาย ของบุคลากรในองค์กร และปรับรูปแบบองค์กร และการบริหารงาน เพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพ ให้มีความสุขในการทำงาน สร้างผลงานตามเป้าหมาย และอยู่กับองค์กรไปนานๆ ผู้บริหารองค์กร ผู้นำ และ HR สามารถนำทักษะการโค้ช/การฟังเชิงลึก มาประยุกต์ใช้ในการ Empathy ได้!!!

     พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร  และการสร้างEmployee Engagement ให้เกิดในองค์กร จึงจำเป็นที่ ผู้บริหารองค์กร ผู้นำ และ HR ต้องเรียนรู้และฝึกฝน ทักษะการโค้ช กระบวนการโค้ช พื่อ…พัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาชีวิตในทุกด้าน เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการผลักดัน การเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื่น นำไปสู่ความสุขและความสำเร็ใน “งาน” และใน “ชีวิต” ของตนและองค์กรที่มากยิ่งขึ้น

    โดย หลักสูตรโค้ชมืออาชีพ ของสถาบัน BE Management Coach   นั้นมีการเรี่ยนรูู้และฝึกฝน ทักษะและ กระบวนการโค้ช รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคการโค้ชต่างๆ ในแบบการโค้ชสากล เพื่อก้าวสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ
โค้ชได้รับการรับรอง จาก International Coaching Federation (ICF) หรือ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยคือICF Bangkok Chapterและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ มาอย่างยาวนาน ถึง 25 ปีแล้ว

     จึงมั่นใจได้ว่า หลักสูตรโค้ชมืออาชีพ ที่เปิดการอบรมโดยยึดหลักการโค้ช หรือกระบวนการโค้ช รวมถึงกฎและข้อบังคับในการโค้ช ของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF) นั้นสามารถช่วยพัฒนาแบบองค์รวม และนำไปสู่ พัฒนาอย่างยั่งยืน

เพราะโค้ช (Coach) ไม่ใช่ผู้สอนงาน ไม่ใช่ผู้ที่ไปสั่งงาน และไม่ใช่ผู้ไปการบังคับ ให้ผู้รับการโค้ชหรือโค้ชชี่ (Coachee) ไปในทางที่โค้ชคิดว่าถูก หรือคิดว่าเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับโค้ชชี่ แม้ทางนั้นอาจจะเป็นทางดีที่สุดจริงๆ โดยจากประสบการณ์ที่โค้ชมีหรือเคยผ่านมาก่อน แต่การโค้ชแบบสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF) จะไม่มีการชี้นำโดยเด็ดขาด ถือเป็นกฎเหล็กที่สำคัญมากข้อหนึ่ง

     การหาเส้นทางหรือวิธีการต่างๆ เพื่อไปสู่เป้าหมาย การตัดสินใจทั้งหมดต้องมาจาก ผู้รับการโค้ชหรือโค้ชชี่เท่านั้น

     ICF ถือว่าการชี้นำโค้ชชี่ เพื่อหาทางออกไปสู่เป้าหมายนั้นไม่ได้เป็นการ ดึงศักยภาพ ที่มีในตัวโค้ชชี่ออกมา เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จึงไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยื่น ดังนั้นโค้ชต้องใช้กระบวนการโค้ช การฟัง (ฟังแบบโค้ช) การถาม (คำถามแบบโค้ช) และการสะท้อนกลับ ให้โค้ชชี่ได้เห็นถึงปัญหาต่างๆ  สิ่งที่เป็นฉุดรั้งในการไปสู้เป้าหมายที่ตั้งไว้

     เสมือนตัวโค้ช (Coach) นั้นเป็นกระจกเงา เมื่อโค้ชชี่ (Coachee) เห็นถึงปัญหาต่างๆ ก็กลับมาที่ การถามแบบโค้ช เพื่อให้โค้ชชี่หาทางออกด้วยตนเอง จึงเรียกว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     เริ่มการเรียนรู้ทักษะและกระการโค้ชใน หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมงตามมาตรฐานการโค้ชสากล (ICF) ที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรโดย International Coaching Federation (ICF) หรือ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ ในรูปแบบ Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)  ซึ่งจะเปิดอบรมวันแรกในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 รายละเอียดหลักสูตร : “คลิก”

       หลักสูตรนี้อำนวยการสอนโดยค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์  CEO สถาบัน BE Management Coach เคยดำรงตำแหน่ง ประธานสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ ปัจจุบันได้รับเลือกให้เป็น นายกสมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ  และทีมงานโค้ชมืออาชีพของสถาบันฯ  ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ หรือ International Coaching Federation (ICF) ในระดับ PCC และ ACC

       พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร  และพัฒนาตนเอง  ด้วยทักษะและกระบวนการโค้ช เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ต่อตนเองและองค์กร…
Share

รับข้อมูลข่าวสารบทความทางอีเมล

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า