สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร
Train the Trainerหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการสอน ของวิทยากร หรือผู้จัดฝึกอบรม ภายในองค์กร พัฒนา กระบวนการฝึกอบรม เข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ ของผู้เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอน การเลือกใช้เครื่องมือในการถ่ายทอดที่เหมาะสม

ดังนั้นหลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่มีจิตวิทยา และทักษะที่เหมาะสม เพื่อเป็นวิทยากร ที่สามารถจัดฝึกอบรมภายใน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร โดยสถาบัน BE Management Coach


ปรึกษาวางแผนการจัดฝึกอบรม หรือสอบถามค่าบริการ >>  “คลิก เพื่อติดต่อสถาบันฯ”

Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า