สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรประกาศนียบัตรการโค้ชมืออาชีพขั้นสูง
Professional Coaching Essence Program
(PCEP)

Professional Coaching Essence Program (PCEP)
(10 Participants Only)
By BE Management Coach Institute

“Where Your Coaching Passion Meets Profession and Profit”

 

Professional Coaching Essence Program (PCEP)

หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพขั้นสูง

สำหรับผู้ต้องการสอบเป็นโค้ชในระดับ PCC

 

หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจาก ICF ในรูปแบบ Accredited Coach Training Program (ACTP 125-Hours)

 

สถาบัน BE Management Coach

 “Where Your Coaching Passion Meets Your Professional and Profit”

 รับเพียงรุ่นละ 10 ท่าน!

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม:

 • 8 สมรรถนะหลักของ ICF ในระดับ PCC (ICF PCC Markers)
 • ประเด็นด้านสุขภาพจิต กับการโค้ช ICF
 • การโค้ชผู้บริหารและผู้นำ: กระบวนการแบบเป็นขั้นเป็นตอน และกรณีศึกษา
 • การโค้ชกลุ่ม และการโค้ชทีม (ICF Team Coaching Competencies)
 • จิตวิทยาบวก (Positive Psychology)
 • การโค้ชจุดแข็ง (Strengths Coaching)
 • สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) สำหรับการโค้ช
 • ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Intelligence)
 • การโค้ชชีวิต (Life Coaching)
 • การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล – ค้นหาแนวทางการโค้ชเฉพาะด้านของคุณ
 • การฝึกการโค้ชแบบเข้มข้น พร้อมการให้คำแนะนำโดยโค้ชพี่เลี้ยงตลอดหลักสูตร

 

ปรัชญาการโค้ชของหลักสูตร:

 

ยกระดับวิชาชีพการโค้ชของคุณด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการโค้ชมืออาชีพขั้นสูง เพื่อเตรียมสอบใบรับรองโค้ชสากลของ ICF ในระดับ PCC (Professional Certified Coach) ด้วยการเรียนรู้ 8 สมรรถนะหลักของ ICF (PCC Markers) องค์ความรู้จิตวิทยาบวก เครื่องมือการโค้ชแบบต่างๆ เช่น การโค้ชผู้บริหาร การโค้ชกลุ่ม/ทีม การโค้ชจุดแข็ง การโค้ชชีวิต ฯลฯ พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจการโค้ชของคุณด้วย ICF Business Development Series 2020 และอีกหลากหลายทรัพยากร เพื่อสร้างความมั่นใจในการเป็นโค้ชมืออาชีพของคุณได้ในระดับสากล ช่วยสนับสนุนส่งเสริมคุณค่าให้แก่ลูกค้าของคุณได้เป็นอย่างดี

 

หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจาก ICF ในรูปแบบ Accredited Coach Training Program (ACTP 125-Hours)

 

รูปแบบและระยะเวลาการเรียนรู้ของหลักสูตร::

 • มกราคม – มิถุนายน 2566 (รวม 65 ชั่วโมง)
 • Self-study : เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ Digital Platform ได้ไม่จำกัดครั้ง ตลอดระยะเวลา 6 เดือน
 • เรียนแบบคลาสรูม 2 วัน ที่ Hilton Hotel (หรือเทียบเท่า) ในวันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. 
 • เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 9 ครั้ง ค่ำวันเสาร์ เวลา 19.30 – 22.00 น.
 • นัดเดี่ยวรอบพิเศษกับโค้ชพี่เลี้ยง เพื่อประเมินการโค้ชตามเกณฑ์ ICF PCC Markers 
 • การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
 • จำเป็นต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% เข้าเรียน e – learning และทำแบบทดสอบทุกครั้ง, รวมถึงฝึกฝนการโค้ชและส่งการบ้านฝึกโค้ช รวม 6 ครั้ง และสอบผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานของหลักสูตร

เกณฑ์ของผู้เข้าร่วมหลักสูตร:

 • เป็นโค้ชที่ผ่านโปรแกรม ICF ACSTH (60 ชั่วโมง) และโปรแกรมพี่เลี้ยงสำหรับการรับรองโค้ชระดับ ACC (อย่างน้อย 10 ชั่วโมง) มาแล้ว
 • เป็นโค้ชระดับ ACC หรือมีชั่วโมงฝึกฝนการโค้ชมาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง

ตารางอบรม: ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 (รวม 65 ชั่วโมง)

ค่าฝึกอบรม:

 • ราคาปกติ 99,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเป็น 105,930 บาท
 • Early Bird rate ราคาเพียง 89,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 95,230 บาท เมื่อสมัครและภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • ราคาพิเศษสุด สำหรับศิษย์เก่าสถาบัน BE Management Coach เหลือเพียง 79,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 84,530 บาท เมื่อสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โดยโอนเงินจอง 10,000 บาท ไปที่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL)  สาขาพาราไดซ์ พาร์ค เลขที่บัญชี 068-700-5538 ชื่อบัญชี ขนิษฐา  หล่อลักษณ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • หากมีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า 6 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนเวลาจัดฝึกอบรม และคืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน
 • ทีมงานสถาบันฯ จะติดต่อท่านเพื่อแจ้งยืนยันการเปิดหลักสูตร และท่านสามารถชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (สามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต)
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่มีการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากผู้สมัคร

 

 ทีมวิทยากร/โค้ชพี่เลี้ยง:

 • ขนิษฐา หล่อลักษณ์ (โค้ชบี)โค้ชที่ได้รับการรับรองระดับ PCC และ PCC Marker Assessor (ผู้ตรวจประเมินการโค้ชระดับ PCC)

 • วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์ (โค้ชเพ็ญ)โค้ชที่ได้รับการรับรองระดับ PCC และ PCC Marker Assessor 

 • สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ (โค้ชโจ้), โค้ชที่ได้รับการรับรองระดับ PCC และ PCC Marker Assessor 

 • ดร.นิจิรา บำรุงกิจ (โค้ชเด่น)โค้ชที่ได้รับการรับรองระดับ PCC และ PCC Marker Assessor 

 • จันทร์จิรา เพชรบุรี (โค้ชโจ๊ก)โค้ชที่ได้รับการรับรองระดับ PCC และ PCC Marker Assessor 

 • เรืองศักดิ์ อัศวราชันย์ (โค้ชแซม)โค้ชที่ได้รับการรับรองระดับ PCC และ ICF PCC Marker Assessor 

 

สมัครอบรม หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่:

#ICF, #PCC, #โค้ชมืออาชีพ, #สถาบันBEManagementCoach #ICFThailand, #ICFBangkok

Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า