สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรประกาศนียบัตรการโค้ชมืออาชีพขั้นสูง
Professional Coaching Essence Program
(PCEP)

Professional Coaching Essence Program (PCEP)
(10 Participants Only)
By BE Management Coach Institute

“Where Your Coaching Passion Meets Profession and Profit”

 

 

Professional Coaching Essence Program (PCEP)

หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพขั้นสูง

สำหรับผู้ต้องการสอบเป็นโค้ชในระดับ PCC

 

หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจาก ICF ในรูปแบบ Accredited Coach Training Program (ACTP 125-Hours)

 

สถาบัน BE Management Coach

 “Where Your Coaching Passion Meets Your Professional and Profit”

 รับเพียงรุ่นละ 10 ท่าน!

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม:

 • 8 สมรรถนะหลักของ ICF ในระดับ PCC (ICF PCC Markers)
 • การโค้ชผู้บริหารและผู้นำ: กระบวนการแบบเป็นขั้นเป็นตอน และกรณีศึกษา
 • การโค้ชกลุ่ม และการโค้ชทีม (ICF Team Coaching Competencies)
 • จิตวิทยาบวก (Positive Psychology)
 • การโค้ชจุดแข็ง (Strengths Coaching)
 • สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) สำหรับการโค้ช
 • ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Intelligence)
 • การโค้ชชีวิต (Life Coaching)
 • การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ประยุกต์ใช้สำหรับบริการการโค้ช
 • การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล – ค้นหาแนวทางการโค้ชเฉพาะด้านของคุณ
 • การวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจการโค้ชด้วย Business Model Canvas
 • การฝึกการโค้ชแบบเข้มข้น พร้อมการให้คำแนะนำโดยโค้ชพี่เลี้ยงตลอดหลักสูตร

 

 

ปรัชญาการโค้ชของหลักสูตร:

 

ยกระดับวิชาชีพการโค้ชของคุณด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการโค้ชมืออาชีพขั้นสูง เพื่อเตรียมสอบใบรับรองโค้ชสากลของ ICF ในระดับ PCC (Professional Certified Coach) ด้วยการเรียนรู้ 8 สมรรถนะหลักของ ICF (PCC Markers) องค์ความรู้จิตวิทยาบวก เครื่องมือการโค้ชแบบต่างๆ เช่น การโค้ชผู้บริหาร การโค้ชกลุ่ม/ทีม การโค้ชจุดแข็ง การโค้ชชีวิต ฯลฯ พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจการโค้ชของคุณด้วย ICF Business Development Series 2020 และอีกหลากหลายทรัพยากร เพื่อสร้างความมั่นใจในการเป็นโค้ชมืออาชีพของคุณได้ในระดับสากล ช่วยสนับสนุนส่งเสริมคุณค่าให้แก่ลูกค้าของคุณได้เป็นอย่างดี

 

หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจาก ICF ในรูปแบบ Accredited Coach Training Program (ACTP 125-Hours)

 

เกณฑ์ของผู้เข้าร่วมหลักสูตร:

เป็นโค้ชที่ผ่านโปรแกรม ICF ACSTH (60 ชั่วโมง) และโปรแกรมพี่เลี้ยงสำหรับการรับรองโค้ชระดับ ACC (อย่างน้อย 10 ชั่วโมง) มาแล้ว และต้องการสมัครเป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองในระดับ Professional Certified Coach (PCC) โดย International Coaching Federation (ICF)

 

รูปแบบการเรียนรู้:

 • เรียนแบบคลาสรูม 3 วัน ที่ Hilton Hotel (หรือเทียบเท่า) ในวันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
 • เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 17 ครั้ง ค่ำวันเสาร์ เวลา 19.30 – 22.00 น.
 • นัดเดี่ยวรอบพิเศษกับโค้ชพี่เลี้ยง เพื่อประเมินการโค้ชตามเกณฑ์ ICF PCC Markers
 • การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารเป็นภาษาไทย/อังกฤษ
 • จำเป็นต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% จึงจะผ่านเกณฑ์จบหลักสูตร

 

ตารางอบรม: ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 (รวม 65 ชั่วโมง)

 ทีมวิทยากร/โค้ชพี่เลี้ยง:

 • ขนิษฐา หล่อลักษณ์ (โค้ชบี), โค้ชที่ได้รับการรับรองระดับ PCC จาก ICF และพี่เลี้ยงการโค้ชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของ ICF
 • วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์ (โค้ชเพ็ญ), โค้ชที่ได้รับการรับรองระดับ PCC จาก ICF

ค่าฝึกอบรม:

 • 99,000 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • Early bird rate ราคาพิเศษเพียง 89,000 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เมื่อชำระเงินจองภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • ราคาพิเศษสุด สำหรับศิษย์เก่า สถาบัน BE Management Coach เหลือเพียง 79,000 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เมื่อชำระเงินจองภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • โอนชำระเงินจอง 10,000 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เลขที่บัญชี 064-8-02867-9 ชื่อบัญชี “บจก. บีแมเนจเม้นท์โค้ช” ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (สามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต)
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่มีการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 สมัครอบรม หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่:

#ICF, #PCC, #โค้ชมืออาชีพ, #สถาบันBEManagementCoach #ICFThailand, #ICFBangkok

Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า