สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรผู้นำเชิงบวก ด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง
BE Positive Leader with Coaching & Mentoring

 

หลักสูตรสำหรับองค์กร ที่ต้องการพัฒนา หรือสร้างการฝึกฝนและเรียนรู้ ทักษะการโค้ช และ การเป็นพี่เลี้ยง ทักษะที่มีความสำคัญต่อหัวหน้างานและผู้นำ ในการนำไปใช้ พัฒนาทีมงาน บุคลากร และองค์กรของท่าน เพื่อก้าวไปสู่ เป้าหมายของตนเอง ทีม และองค์กรพร้อมกัน

Share

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า