สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หนังสือ “รถม้าแห่งผู้นำ THE POSITIVE LEADER”

หนังสือ “รถม้าแห่งผู้นำ The Positive Leader”

หนังสือพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจิตวิทยาบวก
และหลักการโค้ชในแบบสากล
สำหรับทุกคนที่มีหัวใจเป็นผู้นำ
โดยไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่ง
ให้นำด้วยหัวใจ
นำแบบไม่ต้องนำ
ด้วยทักษะการสื่อสารที่ทรงพลัง
เสริมสร้างภาวะผู้นำพลังบวก
ให้สุขสำเร็จสมดุล
แล้วส่งพลังบวกต่อให้ผู้คนรอบข้างต่อไป
#โค้ชบี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า