สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

โค้ชผู้บริหาร..เค้าทำงานกันยังไง และลูกค้าองค์กรส่วนใหญ่ทำไมถึงเชื่อมั่นในโค้ช ICF
: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

โค้ชผู้บริหาร เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ โค้ชบี ขนิษฐา

โค้ชผู้บริหาร..เค้าทำงานกันยังไง และลูกค้าองค์กรส่วนใหญ่ทำไมถึงเชื่อมั่นในโค้ช ICF
: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

การโค้ชผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการโค้ชและยึดหลักจรรยาบรรณของโค้ช ICF เป็นจุดแข็งที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าองค์กรทั่วโลก: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

สวัสดีเทศกาลเข้าพรรษานะคะ เป็นอีกช่วงเวลานึงของปีที่คนไทยหลายคนตั้งใจทำสิ่งดีๆ ในช่วง 3 เดือนนี้ เช่น งดเว้นการดื่มสุรา งดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม ฯลฯ หรือแค่เพียงคิดดี พูดดี ทำดี แบบนี้ก็เป็นบุญแล้วนะคะ  

     มาเข้าเรื่องกันดีกว่า ปีนี้เป็นอีกปีนึงที่บีมีงานโค้ชผู้บริหารเข้ามาพอสมควร มีลูกค้าองค์กรใหม่ๆ ติดต่อเข้ามา พอได้พูดคุยก็ได้ทราบว่า หลายองค์กรเริ่มตื่นตัวกับเครื่องมือการโค้ช เพราะได้เริ่มทำไปบ้างแล้ว และเห็นผลลัพธ์ในทางบวกที่ชัดเจนกว่าการพัฒนารูปแบบอื่น เช่น การฝึกอบรมแบบ Classroom มากมายหลายเท่า ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ    

    ในการทำงานโค้ชผู้บริหาร ส่วนใหญ่เราจะทำสัญญากับลูกค้าองค์กรในรูปแบบแพคเกจ เช่น โค้ชแบบตัวต่อตัว จำนวน 12 ครั้งภายใน 6 เดือน แต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง โดยในสัญญา จำเป็นต้องระบุรายละเอียดงานโครงการ ขั้นตอน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมถึงเงื่อนไขในสัญญาตามมาตรฐานการทำสัญญาธุรกิจโดยทั่วไป เช่น ราคา งวดการชำระเงิน สิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา เป็นต้น และเนื่องจากผู้บริหารที่เป็นผู้รับการโค้ช อาจจำเป็นที่จะต้องพูดคุยความลับทางธุรกิจ และการตัดสินใจต่างๆ ให้แก่โค้ชได้รับฟัง เราจึงต้องทำให้องค์กรลูกค้าและผู้รับการโค้ช สบายใจในเรื่องนี้ค่ะ ซึ่งเรื่องจรรยาบรรณของโค้ชที่ได้รับการรับรองโดย ICF นี้ เป็นจุดแข็งที่เป็นที่รับทราบกันดี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าองค์กรทั่วโลกค่ะ

 กรอบวัตถุประสงค์การโค้ช ควรกำหนดขึ้นโดยองค์กรลูกค้าผู้จ้างโค้ช (เราเรียกว่า Sponsor) และแจ้งให้ทั้งโค้ชและผู้รับการโค้ช ได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการโค้ชของแต่ละคนต่อไป โดยเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในการโค้ช อาจกำหนดขึ้นได้หลายวิธี เช่น

  1. ในช่วงก่อนเริ่มการโค้ช โค้ชอาจทำการประเมิน 360 องศา คือ สอบถามฟี้ดแบ็คของคนรอบตัวที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้รับการโค้ช ได้แก่ หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงานในตำแหน่งเดียวกัน และคู่ค้าภายนอก (หากทำได้) เพื่อนำผลมาพูดคุยกับผู้รับการโค้ช เพื่อกำหนดเป้าหมายการโค้ช
  2. ใช้ผลการประเมิน 360 องศา ตามที่องค์กรลูกค้าได้ทำอยู่แล้ว เพื่อนำผลมาพูดคุยกับผู้รับการโค้ช เพื่อกำหนดเป้าหมายการโค้ช
  3. ผู้รับการโค้ช กำหนดเป้าหมายการโค้ชขึ้นเอง โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan หรือ IDP) ของตนเอง

 เมื่อกำหนดเป้าหมายการโค้ชได้แล้ว ในแต่ละครั้ง (Session) ก็จะมีการตั้งเป้าหมายย่อย หรือ Session Goal ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการโค้ชหลักที่กำหนดไว้ และดำเนินกระบวนการโค้ชไปจนจบ เมื่อโค้ชจบแต่ละครั้ง โค้ชและผู้รับการโค้ชจะจัดทำสรุปการโค้ช (Coaching Summary Note) เพื่อเป็นการทบทวนเป้าหมาย สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือปัญญาญาณใหม่ๆ (Learning & Insight) และแผนงานที่จะกลับไปลงมือทำ (Action Plan) พร้อมทั้งนัดติดตามผลกันต่อไป

    เมื่อทำการโค้ชครบจำนวนครั้ง/ระยะเวลา ตามที่กำหนดในสัญญาแล้ว อาจมีการทำประเมิน 360 องศา อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง โค้ชและผู้รับการโค้ชจะสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน โค้ชรายงานผลให้แก่ Sponsor รับทราบ พร้อมทั้งอาจให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาต่อเนื่องต่อไปสำหรับผู้รับการโค้ชแต่ละราย

     บีเล่างานโค้ชผู้บริหารเพียงคร่าวๆ เท่านี้ใน Newsletter ฉบับนี้นะคะ ไม่งั้นอาจจะยาวเกินไป หากท่านใดสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ยินดีนะคะ สอบถามมาได้ทุกช่องทางการติดต่อของบีค่ะ

Share

รับข้อมูลข่าวสารบทความทางอีเมล

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า