สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

การโค้ชผู้บริหารระดับสูง ยิ่งเก่ง ยิ่งต้องมีโค้ช
: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

กระบวนการโค้ช เพื่อการโค้ชผู้บริหารระดับสูง โค้ชพนักงานในองค์กร โดย โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

การโค้ชผู้บริหารระดับสูง ยิ่งเก่ง ยิ่งต้องมีโค้ช
: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

การโค้ชผู้บริหารระดับสูง (Executive Coaching) ช่วยลับคมความคิด ขยายมุมมอง ดึงศักยภาพของผู้บริหาร ด้วยการใช้ กระบวนการโค้ช เสริมสร้างความมั่นใจในการวางกลยุทธ์ เป้าหมาย วางแผน แก้ปัญหา เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

 

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและกระบวนการโค้ช เพื่อใช้ใน การโค้ชผู้บริหารระดับสูง ในหลักสูตรโค้ชมืออาชีพ โดยบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach
ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและกระบวนการโค้ช เพื่อใช้ใน การโค้ชผู้บริหารระดับสูง ในหลักสูตรโค้ชมืออาชีพ โดยบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

 

จาก Newsletter ฉบับที่แล้ว ที่บีได้เล่าถึงการทำงานของโค้ชผู้บริหาร ในฉบับนี้ เรามาพูดคุยถึงฝั่ง “ผู้บริหารองค์กร” กันบ้างดีมั๊ยคะ .. ผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรชั้นนำระดับโลก และ องค์กรชั้นนำในประเทศไทย ต่างก็มี “โค้ช” ประจำตัวกันทั้งนั้น บางท่านอาจมีโค้ช มากกว่า 1 คนด้วยซ้ำ

 

การโค้ชผู้บริหารระดับสูง วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ ก็เพื่อสร้างความพร้อม สำหรับเตรียมตัวรับตำแหน่งที่สูงขึ้นไป หรือไม่ก็ เพื่อเป็นการเพิ่มความเก่ง ให้รอบด้านมากขึ้น ยกระดับความสำเร็จ ให้สูงขึ้นไปอีก

 

นอกจากการมีโค้ชแล้ว ผู้นำองค์กร จำเป็นต้องพัฒนา และส่งเสริมให้ทีมงาน สร้างผลงานตามเป้าหมาย เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมกันและกัน จึงจะนับว่าเป็น ผู้นำที่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น ผู้นำที่บริหารงาน โดยรู้หลักและวิธีการโค้ช ก็จะส่งผลดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกยุคปัจจุบัน ที่คนมีความคิดอิสระมากขึ้น มีค่านิยมทัศนคติ และพฤติกรรม ต่างไปจากอดีตมาก ผู้นำในบทบาทโค้ช จึงมีความสำคัญ ใน การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และ การสร้างพันธสัญญา หรือ สัญญาใจ (Commitment)

 

ไมเคิล เค.ซิมป์สัน ได้บอกถึง “หลักพื้นฐาน ของกระบวนการโค้ช ที่ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี” ว่ามี 4 องค์ประกอบ ดังนี้

 

  • มีความเชื่อมั่น – ความสำเร็จของการโค้ชที่ดีควรมาจาก “ภายในสู่ภายนอก” ตัวโค้ชเองต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อใจ ในการตอบคำถาม ให้ข้อมูลและเปิดใจส่งเสริมการออกแบบแผนกลยุทธ์
  • ดึงศักยภาพของบุคคลออกมา – การโค้ชจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดว่า ทุกคนมีศักยภาพหรือมีจุดแข็งที่พัฒนายกระดับได้ โค้ชที่ดีคือพูดให้น้อย ฟังให้มาก ฟังอย่างตั้งใจ มองให้เห็นศักยภาพ และส่งเสริมให้ผู้รับการโค้ชวางกลยุทธ์เชิงบวก นำไปสู่การลงมือทำ

  • การสร้าง “สัญญาใจ” – โค้ชที่คอยป้อนคำถามที่ใช่ ชวนคิดในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ทรงพลัง จะช่วยให้ผู้รับการโค้ช พัฒนาจิตสำนึกความมุ่งมั่น จนเกิดสัญญาใจในระยะยาวขึ้น
  • กระตุ้นให้ลงมือทำเพื่อบรรลุเป้าหมาย – เมื่อผู้รับการโค้ช ตกลงให้สัญญาใจบางอย่าง โค้ชจะกำชับให้ลงมือทำ ยืนหยัด และมีพันธสัญญา เพื่อไม่ให้การโค้ชเป็นเพียงการพูดคุยเล่น เปรียบเหมือนโค้ชช่วยให้ผู้รับการโค้ชจับพวงมาลัย แล้วบังคับรถพาตัวเองไปถึงจุดหมาย(อ้างอิง: หนังสือกฎแห่งทางลัด 40 กูรูโลก, ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล)

 

ผู้อ่านที่เป็น ผู้บริหาร หรือ ผู้นำองค์กร ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ ได้ผลยังไงมาเล่าให้บีฟังด้วยค่ะ

 สำหรับองค์กร หรือท่านใดที่สนใจบริการ การโค้ชผู้บริหารระดับสูง EXECUTIVE COACHING ตามมาตรฐาน การโค้ชสากล (ICF) เพื่อพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร พัฒนาบุคลากร พัฒนาภาวะผู้นำ  และ เพื่อพัฒนาองค์กร เพื่อก้าวไปสู่ ความสำเร็จของทุกเป้าหมาย

     ซึ่งผู้ทำการโค้ชนั้น เป็นโค้ชที่รับการรับรองทั้งในระดับ Associate Certified Coach (ACC) คือมีประสบการณ์การโค้ช มาไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง และระดับ Professional Certified Coach (PCC) คือมีประสบการณ์การโค้ชมาไม่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมงของ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation – ICF)

การโค้ชแบ่งออกเป็น :ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป  PUBLIC TRAINING

     เริ่มการเรียนรู้และฝึกฝน ทักษะและกระบวนการโค้ช เพื่อ พัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาชีวิตในทุกด้าน สื่อสารสร้างความเข้าใจ นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จใน “งาน” และใน “ชีวิต” ที่มากยิ่งขึ้น ใน..หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมงตามมาตรฐานการโค้ชสากล “BE Positive Professional Coaching Program” 

     อนุมัติหลักสูตรโดย  International Coaching Federation หรือ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF) ในแบบ ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours ซึ่งเป็น องค์กรการโค้ช ที่ให้ที่สุดในโลก และ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>  

 

Share

รับข้อมูลข่าวสารบทความทางอีเมล

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า