สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมบุคลากร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 7-9 มี.ค.2560

    กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมบุคลากร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 7-9 มี.ค.2560


    ภาพบรรยากาศหลักสูตร Team Building กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมบุคลากร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 7-9 มี.ค.2560 โดยสถาบัน BE Management Coach โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์
เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า