สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

บรรยาย The Power of Leaders พลังผู้นำ 4.0 ให้ผู้บริหารทีมขาย SCBLIFE ทั่วประเทศ 400 ท่าน ณ 17 มกราคม 2560

    บรรยาย The Power of Leaders พลังผู้นำ 4.0 ให้ผู้บริหารทีมขาย SCBLIFE ทั่วประเทศ 400 ท่าน ณ 17 มกราคม 2560


    ภาพบรรยากาศการบรรยาย The Power of Leaders พลังผู้นำ 4.0 ให้ผู้บริหารทีมขาย SCBLIFE ทั่วประเทศ 400 ท่าน ณ 17 มกราคม 2560 โดยสถาบัน BE Management Coach โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์
เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า