สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

(รุ่น4) หลักสูตร Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน จัดให้กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  (รุ่น4) หลักสูตร Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน จัดให้กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


  ภาพบรรยากาศหลักสูตร Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน จัดให้กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่น4 โดยสถาบัน BE Management Coach โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์


  สร้าง ทีมเวิร์ค ด้วยการโค้ชแบบกลุ่ม/ทีม โค้ชบี ขนิษฐา

  สร้าง ทีมเวิร์ค ด้วยการโค้ชแบบกลุ่ม/ทีม โค้ชบี ขนิษฐา

  Coaching Mentoring เพื่อพัฒนา ผู้จัดการ ผู้นำ โดย โค้ชบี ขนิษฐา

  Coaching Mentoring เพื่อพัฒนา ผู้จัดการ ผู้นำ โดย โค้ชบี ขนิษฐาเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า