สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตรทักษะการโค้ชสำหรับผู้บริหารระดับสูง KTBGS กันยายน – พฤศจิกายน 2559

    หลักสูตรทักษะการโค้ชสำหรับผู้บริหารระดับสูง KTBGS กันยายน – พฤศจิกายน 2559


    ภาพบรรยากาศหลักสูตรทักษะการโค้ชสำหรับผู้บริหารระดับสูง KTBGS กันยายน – พฤศจิกายน 2559 โดยสถาบัน BE Management Coach โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์
เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า