สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

(รุ่น2) หลักสูตร Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน จัดให้กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

    (รุ่น2) หลักสูตร Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน จัดให้กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


    ภาพบรรยากาศหลักสูตร Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน จัดให้กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่น4 โดยสถาบัน BE Management Coach โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์
เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า