สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

หลักสูตร The Power of Leaders สำหรับผู้นำทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท ซินเจนทา ประเทศไทย ณ 5 เมษายน 2560

    หลักสูตร The Power of Leaders สำหรับผู้นำทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท ซินเจนทา ประเทศไทย ณ 5 เมษายน 2560


    ภาพบรรยากาศหลักสูตร The Power of Leaders สำหรับผู้นำทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท ซินเจนทา ประเทศไทย ณ 5 เมษายน 2560 โดยสถาบัน BE Management Coach โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์
เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า