สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

Team Building ผู้บริหารและพนักงานบริษัท Toyo Seikan (Thailand) โรงงานศรีราชา – พฤศจิกายน 2559

    Team Building ผู้บริหารและพนักงานบริษัท Toyo Seikan (Thailand) โรงงานศรีราชา – พฤศจิกายน 2559


    ภาพบรรยากาศหลักสูตร Team Building ผู้บริหารและพนักงานบริษัท Toyo Seikan (Thailand) โรงงานศรีราชา – พฤศจิกายน 2559 โดยสถาบัน BE Management Coach โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์
เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า