สถาบัน BE Management Coach
Inspiring You to BE the BEST!

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

COACH BEE

โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์
โค้ชผู้บริหาร ได้รับการรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF) ในระดับ PCC

ทำเนียบโค้ช

ทำเนียบโค้ชที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโค้ชมืออาชีพในรูปแบบ Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)
รวมถึงโค้ชที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ชระดับ Associate Certified Coach (ACC) และ Professional Certified Coach (PCC)
รับรองโดย International Coaching Federation (ICF) หรือสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ

คุณพิณ วินิจผล

(โค้ชปลา)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณพิณ วินิจผล (โค้ชปลา)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 095 942 4995

อีเมล : plavnp@gmail.com

งานปัจจุบัน : HR @thailandpost

งานเชี่ยวชาญ : Engagement /training

Supalak Watcharapalakorn

Coach Ann Supalak
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : Supalak Watcharapalakorn Coach Ann Supalak

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACC: Associate Certified Coach

เบอร์โทร : 0813775715

อีเมล : chan0808@hotmail.com

งานปัจจุบัน : HR Manager

งานเชี่ยวชาญ : Performance Coach

คุณธิดาพร สุขเกิด

(โค้ชดา)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณธิดาพร สุขเกิด (โค้ชดา)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH - Approved Coach Specific Training Hours (60 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 0818877365

อีเมล : Sukkoed_da@hotmail.co.th

งานปัจจุบัน : เภสัชกร รพ.

งานเชี่ยวชาญ : ภสัชกร

วัฒนา พัฒนวงศ์

โค้ชแอน
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : วัฒนา พัฒนวงศ์ โค้ชแอน

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH: Approved Coach Specific Training Hours or ICF Level 1A (60 ชั่วโมง), ACSTH + Mentoring Program or ICF Level 1 (80 ชั่วโมง), ACTP: Accredited Coach Training Program or ICF Level 2 (125 ชั่วโมง), ACC: Associate Certified Coach

เบอร์โทร : 088 236 2415

อีเมล : wattana.pattanawong@gmail.com

งานปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร วิทยากร โค้ช

งานเชี่ยวชาญ : งานบริการ การสื่อสาร การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

คุณสุรัสวดี นิสะโสกะ

(โค้ชเล็ก)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณสุรัสวดี นิสะโสกะ (โค้ชเล็ก)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 0839224169

อีเมล : akosasin@gmail.com

งานปัจจุบัน : Learning and Development Manager: Nok Airlines Public Company Limited

งานเชี่ยวชาญ : Human Resource Development, Coaching, Emotional Intelligent

คุณวราลักษณ์ สมัญญากุล

(โค้ชแอน)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณวราลักษณ์ สมัญญากุล (โค้ชแอน)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 093 996 4165

อีเมล : imagepowerconsultant@gmail.com

งานปัจจุบัน : กรรมการผจก.บริษัท อิมเมจ พาวเวอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

งานเชี่ยวชาญ : โค้ชพัฒนาศักยภาพบุคคล, ที่ปรึกษาภาพลักษณ์, ที่ปรึกษาด้าน Conflict Management

ดร.พสุธิดา ตันตราจิณ

(โค้ชแหม่มมี่)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : ดร.พสุธิดา ตันตราจิณ (โค้ชแหม่มมี่)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACTP

เบอร์โทร : 062 195 4692

อีเมล : mammytan@gmail.com

งานปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานเชี่ยวชาญ : Performance Coach / Organization Development / Points Of You

ดร.ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์

(โค้ชชาติชาย)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ (โค้ชชาติชาย)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 088 012 5844

อีเมล : chatichaik@gmail.com

งานปัจจุบัน : Client Service Director

งานเชี่ยวชาญ : Performance Coach

คุณสิริวัฒน์ กระแสร์ทรัพย์

(โค้ชพี่บูธ)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณสิริวัฒน์ กระแสร์ทรัพย์ (โค้ชพี่บูธ)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 099 196 3928

อีเมล : kuigaboost.boost@gmail.com

งานปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

งานเชี่ยวชาญ : โค้ชผู้ประกอบการ . โค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ

คุณกันตินันท์ เดชจินดา

(โค้ชอิฐ)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณกันตินันท์ เดชจินดา (โค้ชอิฐ)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 095 536 2345

อีเมล : kantinanpsy@gmail.com

งานปัจจุบัน : Assistant Human Resources Manager (HRD & OD) - Univentures Group

งานเชี่ยวชาญ : Human Resource Development , Psychology, Coaching, Emotional Intelligence

เภสัชกรบุญชัย พรประสิทธิ์

ครูวิว
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : เภสัชกรบุญชัย พรประสิทธิ์ ครูวิว

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH: Approved Coach Specific Training Hours or ICF Level 1A (60 ชั่วโมง), ภายใน 2023 คาดว่าจะสำเร็จหลักสูตร ACSTH + Mentoring Program or ICF Level 1 (80 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 0864169366

อีเมล : boonvew@gmail.com

งานปัจจุบัน : เภสัชกรบริษัทยา (Training Manager)

งานเชี่ยวชาญ : Presentation Skill, DISC, Selling Skill, Key Account Management, Coaching

คุณช่วงวิทย์ ศิลาอ่อน

โค้ชโอ๊ต
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณช่วงวิทย์ ศิลาอ่อน โค้ชโอ๊ต

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH - Approved Coach Specific Training Hours (60 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 088-624-6118

อีเมล : Khungoat@gmail.com

งานปัจจุบัน : รับสอนภาษาจีนออนไลน์

งานเชี่ยวชาญ : การใช้ภาษาจีน

คุณณรงค์ พณิชากิจ

(โค้ชรัก)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณณรงค์ พณิชากิจ (โค้ชรัก)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 063 858 1999

อีเมล : ruxnarong@gmail.com

งานปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บมจ.มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น

งานเชี่ยวชาญ : Life coach performance coach

คุณนงรัตน์ อิสโร

โค้ชฝน
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณนงรัตน์ อิสโร โค้ชฝน

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH - Approved Coach Specific Training Hours (60 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 083-644-0849

อีเมล : fon_nongrat@hotmail.com

งานปัจจุบัน : รับราชการ

งานเชี่ยวชาญ : นโยบายและยุทธศาสตร์ / การพัฒนา soft skills สำหรับเด็กและเยาวชน/ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ภาษาฝรั่งเศส

คุณสุพจน์ กาญจนางกูรพันธุ์

โค้ชหมู
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณสุพจน์ กาญจนางกูรพันธุ์ โค้ชหมู

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 0892061560

อีเมล : asupot148@yahoo.com

งานปัจจุบัน : Regional Sales Manager ASIA, Saint-Gobain Formula

งานเชี่ยวชาญ : Commercial / Industrial Sales / Technical Sales

คุณณัฏฐากาญจน์​ ธงรัตกัมพล

โค้ชโบว์
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณณัฏฐากาญจน์​ ธงรัตกัมพล โค้ชโบว์

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACC - Associate Certified Coach

เบอร์โทร : 0615622446

อีเมล : bobobowl7@gmail.com

งานปัจจุบัน : HR Consultant, โค้ช

งานเชี่ยวชาญ : HRD & OD, Career Coach

คุณชัยวัฒน์ ธนาชัยวิสิทธิ์

โค้ชชัย (Eastern Seaboard)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณชัยวัฒน์ ธนาชัยวิสิทธิ์ โค้ชชัย (Eastern Seaboard)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH + Mentoring Program or ICF Level 1 (80 ชั่วโมง), ACTP: Accredited Coach Training Program or ICF Level 2 (125 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 0959612082

อีเมล : chaiyawatth@gmail.com

งานปัจจุบัน : HR Manager, Trainer, Coach

งานเชี่ยวชาญ : Organization change, cross cultural work place, personal development, Conflict management

คุณนันทรัตน์ พรหมเมเมฆประธาน

(โค้ชถิงถิง)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณนันทรัตน์ พรหมเมเมฆประธาน (โค้ชถิงถิง)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 064 492 4595

อีเมล : Nantarat.pr@gmail.com

งานปัจจุบัน : EVP, Automotive Passion Co.,Ltd., Life Coach, Organization Psychologist

งานเชี่ยวชาญ : Organization Psychology, Coaching, Art Therapy

คุณสมฤดี ศรีจรรยา

โค้ชหน่อย
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณสมฤดี ศรีจรรยา โค้ชหน่อย

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH: Approved Coach Specific Training Hours or ICF Level 1A (60 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 0622895166

อีเมล : sdee1118@gmail.com

งานปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

งานเชี่ยวชาญ : ด้านยุทธศาสตร์การตลาด

คุณปัทมาภรณ์ ปิยะอักษรศักดิ์

โค้ชแพท
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณปัทมาภรณ์ ปิยะอักษรศักดิ์ โค้ชแพท

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 0891043680

อีเมล : pattamaporn.piya@gmail.com

งานปัจจุบัน : พนักงานบริษัทเอกชน

งานเชี่ยวชาญ : งาน Online และ Import สินค้าจากจีน

คุณประวีณา ศรีประยูรสกุล

โค้ชนา
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณประวีณา ศรีประยูรสกุล โค้ชนา

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACC: Associate Certified Coach

เบอร์โทร : 0899835149

อีเมล : praweena@gmail.com

งานปัจจุบัน : Agile Coach

งานเชี่ยวชาญ : Agile, Facilitation, Coaching, Change management

ดร.มนต์ปรัตถ์ จรัสวัฒนานิจ

โค้ชพี่ปลา
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : ดร.มนต์ปรัตถ์ จรัสวัฒนานิจ โค้ชพี่ปลา

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 0828243134

อีเมล : monparath@go.buu.ac.th

งานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา

งานเชี่ยวชาญ : การฝึกอบรมด้าน Soft skills และ Competency และการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน

โค้ชหนึ่ง
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน โค้ชหนึ่ง

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 0854955197

อีเมล : chayutphong1@gmail.com

งานปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอิสระ.ด้านISO ทุกระบบ กฎหมายธุรกิจ

งานเชี่ยวชาญ : ที่ปรึกษาด้านISOทุกระบบ ด้านกฏหมาย

คุณบุรณินทร์ธารา บุษปภาชน์

(โค้ชมัมบิ๋ม)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณบุรณินทร์ธารา บุษปภาชน์ (โค้ชมัมบิ๋ม)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 086 964 6441

อีเมล : buranintara@gmail.com

งานปัจจุบัน : Coach, Trainer, HRD Consultant

งานเชี่ยวชาญ : Tools for People Development

คุณชนนิกานต์ ไวรักษ์สัตว์

โค้ชฟ้า
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณชนนิกานต์ ไวรักษ์สัตว์ โค้ชฟ้า

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH + Mentoring Program or ICF Level 1 (80 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 081-820-2888

อีเมล : chonnikarnfah@gmail.com

งานปัจจุบัน : โค้ช วิทยากร

งานเชี่ยวชาญ : Inner Peace Coach, Career Coach and Hospitality Industry

คุณศิวรี ปิยะศิรินนท์

โค้ชมิ้ม
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณศิวรี ปิยะศิรินนท์ โค้ชมิ้ม

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 0965654549

อีเมล : meesomimi@gmail.com

งานปัจจุบัน : Business Consultant

งานเชี่ยวชาญ : Internal control, Accounting and Finance

คุณลักขณา คมคาย

โค้ชแอน
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณลักขณา คมคาย โค้ชแอน

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH: Approved Coach Specific Training Hours or ICF Level 1A (60 ชั่วโมง), ACSTH + Mentoring Program or ICF Level 1 (80 ชั่วโมง), ACTP: Accredited Coach Training Program or ICF Level 2 (125 ชั่วโมง), ACC: Associate Certified Coach, Career Compass Master Coach & Career Canvas Coach

เบอร์โทร : 081-664-7517

อีเมล : Lakkanak2015@gmail.com

งานปัจจุบัน : Freelance Career Coach, Trainer, Facilitator

งานเชี่ยวชาญ : การโค้ชเพื่อค้นหาพลังขับเคลื่อนทางอาชีพ การโค้ชเพื่อค้นหากลยุทธ์ในการออกแบบแผนพัฒนาตนเองทางอาชีพ การพัฒนามายด์เซตการให้บริการ (Service Excellence)

ดร. อรวีร์ ศิลป์ศรีกุล

(โค้ชเตย)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : ดร. อรวีร์ ศิลป์ศรีกุล (โค้ชเตย)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACC - Associate Certified Coach

เบอร์โทร : 0853310989

อีเมล : silporawee@gmail.com

งานปัจจุบัน : Project management/ Coach

งานเชี่ยวชาญ : -

คุณบดินทร์ทอง เจียมสว่างพร

โค้ชไมค์
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณบดินทร์ทอง เจียมสว่างพร โค้ชไมค์

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH - Approved Coach Specific Training Hours (60 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : '089-452-9845

อีเมล : jeamsawangporn@gmail.com

งานปัจจุบัน : Cluster Sales and Operations Management

งานเชี่ยวชาญ : Hospitality and Clinic

คุณณัฐพล พานิชกุล

โค้ชป้อง
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณณัฐพล พานิชกุล โค้ชป้อง

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 0924964592

อีเมล : pong.uschool@gmail.com

งานปัจจุบัน : Executive/Business Coach and Consultant, English Teacher

งานเชี่ยวชาญ : โค้ชผู้บริหาร, Leadership Development, Sales and Retail Management, Business English Training

คุณนฤมล ตันติฤทธิศักดิ์

(โค้ชเจี๊ยบ)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณนฤมล ตันติฤทธิศักดิ์ (โค้ชเจี๊ยบ)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 097 463 9959 & 081 850 1818

อีเมล : narumol.tantirithisak@gmail.com

งานปัจจุบัน : Executive Coach/ Strategic Business Consultant / Professional Trainer & Managing Partner

งานเชี่ยวชาญ : General Management & Human Resources Management

คุณปรีชาพล เสรีวิริยะกุล

(โค้ชพล)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณปรีชาพล เสรีวิริยะกุล (โค้ชพล)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 086 398 9465

อีเมล : preechapol.sereeviriyakul@gmail.com

งานปัจจุบัน : โค้ช & วิทยากร

งานเชี่ยวชาญ : Power Of Leadership

คุณสมบัติ ทรงเตชะเลิศ

(โค้ชออฟ)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณสมบัติ ทรงเตชะเลิศ (โค้ชออฟ)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACTP

เบอร์โทร : 081 615 0595

อีเมล : sombat595@gmail.com

งานปัจจุบัน : วิทยากรด้านการพูดและการสื่อสาร ผู้ก่อตั้ง/ประธานสถาบันฝึกการพูด NEXUP

งานเชี่ยวชาญ : การพูดและการสื่อสาร Performance Coach Expert of Points of You (L.3)

คุณคัทลียา มหาระพันธ์ ทาพา

(โค้ชจ๋า)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณคัทลียา มหาระพันธ์ ทาพา (โค้ชจ๋า)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH + Mentoring Program or ICF Level 1 (80 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 0814956236

อีเมล : catthaleeyat09@gmail.com

งานปัจจุบัน : วิทยากรอิสระ

งานเชี่ยวชาญ : การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

คุณบรรลุ ผาอุดร

โค้ชยอร์ค
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณบรรลุ ผาอุดร โค้ชยอร์ค

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH: Approved Coach Specific Training Hours or ICF Level 1A (60 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 0874648427

อีเมล : masteryork7@gmail.com

งานปัจจุบัน : งานบริษัทและเจ้าของกิจการ

งานเชี่ยวชาญ : ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และระบบไอที

ประพล เจนพิทยา

(โค้ชบี)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : ประพล เจนพิทยา (โค้ชบี)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH - Approved Coach Specific Training Hours (60 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 0899225246

อีเมล : Janpittayaprapon@gmail.com

งานปัจจุบัน : Sale training manager

งานเชี่ยวชาญ : งานขาย&บริการ สินค้าอุปโภคบริโภค การสื่อสาร

คุณพลกฤต โสลาพากุล

(โค้ชแทน)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณพลกฤต โสลาพากุล (โค้ชแทน)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 081 715 3945

อีเมล : coachphonkrit@gmail.com

งานปัจจุบัน : วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาธุรกิจ

งานเชี่ยวชาญ : HR,Mangaement,โค้ช,ISO,5ส,Kaizen,Productivity,OKRs,KPI ฯลฯ

คุณเรืองศักดิ์ อัศวราชันย์

(โค้ชแซม)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณเรืองศักดิ์ อัศวราชันย์ (โค้ชแซม)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH, ACTP, ACC

เบอร์โทร : 0918874346

อีเมล : a.ruangsak@gmail.com

งานปัจจุบัน : Head of Technical, Coach, Points of you Certified Trainer, Graphic Recorder

งานเชี่ยวชาญ : Project and Engineering management, Systematic Problem Solving, Performance and Career Coaching, Coaching Card, Group Coaching, Points of you

คุณพรรณวดี วิระเทพสุภรณ์

(โค้ชเอ้)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณพรรณวดี วิระเทพสุภรณ์ (โค้ชเอ้)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACC

เบอร์โทร : 063 964 2924

อีเมล : pannawadee.w@hotmail.com

งานปัจจุบัน : It consultant

งานเชี่ยวชาญ : Executive Coach

ดร.รชฏ จันทร์น้อย

(โค้ชชุบ)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : ดร.รชฏ จันทร์น้อย (โค้ชชุบ)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 065 353 9644

อีเมล : Chub.channoi2520@gmail.com

งานปัจจุบัน : อาจารย์

งานเชี่ยวชาญ : กลยุทธ์องค์กร, Business Model

คุณชัญญชิตา ศรีชัย

(โค้ชต่าย)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณชัญญชิตา ศรีชัย (โค้ชต่าย)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 080 441 9456

อีเมล : chanyachita@gmail.com

งานปัจจุบัน : Trainer and Consultant

งานเชี่ยวชาญ : HR and Soft Skill

คุณพิพัฒน์ วราเมธพิพัฒน์

โค้ชยัน
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณพิพัฒน์ วราเมธพิพัฒน์ โค้ชยัน

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 0830300333

อีเมล : pipatkao@hotmail.com

งานปัจจุบัน : Commercial Development Organization บริษัท Philip Morris Trading (Thailand) Co.,Ltd.

งานเชี่ยวชาญ : ด้านฝ่ายขาย สินค้าอุปโภคบริโภค

คุณนลินภัสร์ ภิรมย์วรโภคิน

โค้ชส้ม
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณนลินภัสร์ ภิรมย์วรโภคิน โค้ชส้ม

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH - Approved Coach Specific Training Hours (60 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 099-298-7464

อีเมล : Nalinpas.p@gmail.com

งานปัจจุบัน : เจ้าของกิจการ

งานเชี่ยวชาญ : พัฒนาบุคลิกภาพ

คุณสุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

(โค้ชโจ้)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณสุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ (โค้ชโจ้)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACC

เบอร์โทร : 061 941 5246

อีเมล : hrd.everywhere@gmail.com

งานปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลพาวเวอร์ พลัส จำกัด

งานเชี่ยวชาญ : ภาวะผู้นำ การโปรแกรมจิตใต้สำนึก

คุณอุรชา ภู่ภักดี

(โค้ชอั๋น)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณอุรชา ภู่ภักดี (โค้ชอั๋น)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACC - Associate Certified Coach, Certified Action Learning Coach , Points of You® Practitioner

เบอร์โทร : 0858721009

อีเมล : upoopakdee@gmail.com

งานปัจจุบัน : ธุรกิจขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

งานเชี่ยวชาญ : แก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นผู้นำผ่านกระบวนการ Action Learning

คุณพรสิริ ตรีทิพย์รัตน์

โค้ชหญิง
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณพรสิริ ตรีทิพย์รัตน์ โค้ชหญิง

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH + Mentoring Program or ICF Level 1 (80 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 0809954459

อีเมล : admin@enlightened-coach.com

งานปัจจุบัน : Sales Operation Section Manager

งานเชี่ยวชาญ : Leadership / Team management / Business Strategy

คุณภควดี พืชอำนวย

โค้ชนัตตี้
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณภควดี พืชอำนวย โค้ชนัตตี้

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 0624693551

อีเมล : Pakawadee3551@gmail.com

งานปัจจุบัน : ธุรกิจส่วนตัว

งานเชี่ยวชาญ : เปิดไพ่ทาโร่และโค้ชชิ่ง

คุณชโนทัย พึ่งสุข

(โค้ชติ๋ว)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณชโนทัย พึ่งสุข (โค้ชติ๋ว)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACC

เบอร์โทร : 080 949 4456

อีเมล : tiw_run@hotmail.com

งานปัจจุบัน : ที่ปรึกษาภาพลักษณ์

งานเชี่ยวชาญ : ที่ปรึกษาการลงทุน / ที่ปรึกษาภาพลักษณ์

ดร.นิจิรา บำรุงกิจ

(โค้ชเด่น)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : ดร.นิจิรา บำรุงกิจ (โค้ชเด่น)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : PCC: Professional Certified Coach, Gallup's Strength Coach, Wiley's Everything DiSC Workplace Facilitator

เบอร์โทร : 0991655805

อีเมล : denn.nijira@gmail.com

งานปัจจุบัน : โค้ชผู้บริหาร โค้ชพี่เลี้ยง ประธาน ICF Bangkok

งานเชี่ยวชาญ : Business Management, ICF PCC Markers Assessor, Positive Intelligence, Clifton's Strength Finder, Wiley's Everything DiSC

คุณอรวรรณ อรวัฒนานนท์

โค้ชนันท์
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณอรวรรณ อรวัฒนานนท์ โค้ชนันท์

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH - Approved Coach Specific Training Hours (60 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 0899246424

อีเมล : orrawan.coach@gmail.com

งานปัจจุบัน : Human Resources Business Partner

งานเชี่ยวชาญ : HRM

คุณ ลักษณา วัฒนกุล

(Coach Leksy)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณ ลักษณา วัฒนกุล (Coach Leksy)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 090 909 7186

อีเมล : Leksywat@hotmail.com

งานปัจจุบัน : OD Consultant

งานเชี่ยวชาญ : Organization change, cross cultural work place, personal growth

คุณกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(โค้ช​หมู)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ (โค้ช​หมู)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 0861589595

อีเมล : kitisakww@gmail.com

งานปัจจุบัน : Trainer , Coach , Consultant

งานเชี่ยวชาญ : (CRM) Customer Relationship Management , Growth Mindset , Negotiation , Proactive Service , Complaint Handling , (CEM) Customer Experience Management

คุณบัญฑิต แก้วพุกัม

โค้ชใหม่
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณบัญฑิต แก้วพุกัม โค้ชใหม่

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 0917720099

อีเมล : bandit.ka@thailandpost.com

งานปัจจุบัน : HRD ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร / วิทยากร / Coach

งานเชี่ยวชาญ : HR Development & Blended Learning / Strategic Management / Postal Logistics / Engagament / Research & Survey / Marketing Plan / Public Speaking / Positive thinking & Growth Mindset / Coaching

คุณจุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์

(โค้ชหนิง)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณจุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ (โค้ชหนิง)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 063 894 1911

อีเมล : jureerut.w@gmail.com

งานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานเชี่ยวชาญ : Performance Coachingม, Management and Corporate Communications

คุณทศวรรษ ทัศนสุวรรณ

โค้ชเติ้ล
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณทศวรรษ ทัศนสุวรรณ โค้ชเติ้ล

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 082-595-5463

อีเมล : broker_titlez@hotmail.com

งานปัจจุบัน : วิทยากร อาจารย์ โค้ช บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต , พิธีกร & พากย์โฆษณา

งานเชี่ยวชาญ : Training , ทักษะการใช้เสียงและการนำเสนอ

คุณศุภมาส หงษ์จ้อย

(โค้ชสอง)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณศุภมาส หงษ์จ้อย (โค้ชสอง)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 081 145 1975

อีเมล : lovers2310@gmail.com

งานปัจจุบัน : ธุรกิจส่วนตัว

งานเชี่ยวชาญ : การตลาดออนไลน์ เวปไซต์ การบริหารจัดการทีม

คุณจันทร์จิรา เพชรบุรี

(โค้ชโจ๊ก)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณจันทร์จิรา เพชรบุรี (โค้ชโจ๊ก)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : PCC: Professional Certified Coach

เบอร์โทร : 0992655624

อีเมล : chanchira.phetburi@gmail.com

งานปัจจุบัน : โค้ช วิทยากร

งานเชี่ยวชาญ : โค้ชจุดแข็ง โค้ชด้านอาชีพ Action Learning

คุณปรีดา รุ่งนิรัติศัย

(โค้ชปรีดา)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณปรีดา รุ่งนิรัติศัย (โค้ชปรีดา)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACC

เบอร์โทร : 089 106 0025

อีเมล : preeda.run@gmail.com

งานปัจจุบัน : ที่ปรึกษา วิทยากร และโค้ชอิสระ

งานเชี่ยวชาญ : การโค้ชเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Coaching), การโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน (Performance Coaching), การโค้ชด้านธุรกิจ (Business Coaching), การโค้ชจุดแข็ง (Strengths-Based Coaching), การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management), การบริหารโครงการ ( Project Management), การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

คุณภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร

โค้ชเอ๋
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร โค้ชเอ๋

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH: Approved Coach Specific Training Hours or ICF Level 1A (60 ชั่วโมง), ACSTH + Mentoring Program or ICF Level 1 (80 ชั่วโมง), ACTP: Accredited Coach Training Program or ICF Level 2 (125 ชั่วโมง), ACC: Associate Certified Coach

เบอร์โทร : 0971317997

อีเมล : sittiprapaporn@gmail.com

งานปัจจุบัน : Trainer and Coach

งานเชี่ยวชาญ : Brain Training and Coaching

คุณวรายุภัสร์ เลิศรัตนอำไพ

โค้ชพริซซี่
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณวรายุภัสร์ เลิศรัตนอำไพ โค้ชพริซซี่

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH - Approved Coach Specific Training Hours (60 ชั่วโมง)

เบอร์โทร : 0979192895

อีเมล : varayupas59@gmail.com

งานปัจจุบัน : Personal Branding Coach

งานเชี่ยวชาญ : ค้นหาตัวตน

คุณณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

(โค้ช​ชัย)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณณัฐพงษ์ สิริกอบกุล (โค้ช​ชัย)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACC

เบอร์โทร : 0883455556

อีเมล : chai_siri@yahoo.com

งานปัจจุบัน : HR Consultant / Trainer / Coach / Hypnotherapist

งานเชี่ยวชาญ : HRD / PMS / Coach / Enneagram

คุณโสชัจจ์ งามนุรักษ์

(โค้ชโส)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณโสชัจจ์ งามนุรักษ์ (โค้ชโส)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACC

เบอร์โทร : 0819874841

อีเมล : socoolsweetness@hotmail.com

งานปัจจุบัน : โค้ชและวิทยากรอิสระ

งานเชี่ยวชาญ :
โค้ช
วิทยากรหัวข้อ
- Awakening Team Spirit : ปลุกพลังทีมสปิริต
- Create Your Genius Blueprint : สร้างพิมพ์เขียวชีวิตอัจฉริยะ
- Unlock Your Soul : ปลดล็อคจิต พิชิตความสำเร็จ
- Effective Selling Skill : การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะงานขาย
- Professional Selling Techniques : นักขายขั้นเทพ
- Design Your Life with NLP. Techniques : ออกแบบชีวิตด้วยเทคนิค NLP.
- Multiply Your Wealth : ทวีคูณความมั่งคั่ง
- Tax Planning : การเปลี่ยนภาษีให้เป็นเงินออม
- นักโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ
- นักปลดล็อกปมในอดีต
- นักวางแผนการเงินมืออาชีพ

คุณคำรพ​ สุจิต​จร

(โค้ช​รพ)
Profile & Contact
×

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณคำรพ​ สุจิต​จร (โค้ช​รพ)

คุณวุฒิด้านการโค้ช : ACSTH

เบอร์โทร : 062 828 7991

อีเมล : sjitjhnkhrop@gmail.com

งานปัจจุบัน : Assistance MGR. ดูแล​ด้านการทำงานร่วมกับลูกค้า, แก้ไขปัญ​หาร่วมกับลูกค้า, ทำตัวอย่างงานเพื่อทดสอบอย่างงาน

งานเชี่ยวชาญ : Performance coaching,

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป Public Training

TESTIMONIAL

ความประทับใจหลังเข้ารวมอบรมหลักสูตรของทางสถาบัน BE Management Coach

[vgwt_print_responsive_video_slider_with_thumbnail]
YouTube video
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
YouTube video - copy
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
previous arrow
next arrow
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video - copy
YouTube video
YouTube video
previous arrow
next arrow
ติดต่อสอบถามบริการด้านการโค้ชและฝึกอบรม
ติดต่อสอบถามบริการด้านการโค้ช
และฝึกอบรม

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า