สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

New Competency Model 8 สมรรถนะใหม่ ที่ผู้นำและโค้ช ICF ต้องรู้!
(เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในต้นปี ค.ศ.2021):โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

หลักสูตรโค้ชมืออาชีพ-ICF-โค้ชบี ขนิษฐา-สถาบัน BE Management Coach

New Competency Model 8 สมรรถนะใหม่ ที่ผู้นำและโค้ช ICF ต้องรู้!
(เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในต้นปี ค.ศ.2021):โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

New Competency Model หรือ 8 สมรรถนะ ฉบับปรับปรุงใหม่สำหรับชาวโค้ช ICF หรือ ผู้นำที่สนใจในการพัฒนาตนเองด้วยทักษะแบบโค้ช จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในต้นปี ค.ศ.2021: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coachจากการวิจัยและศึกษาระหว่างทีมงานและผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 2 ปี เมื่อปลายปี ค.ศ.2019 สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ หรือ ICF ได้ประกาศ New Competency Model หรือ 8 สมรรถนะฉบับปรับปรุงใหม่สำหรับชาวโค้ช ICF หรือผู้นำที่สนใจในการพัฒนาตนเองด้วยทักษะแบบโค้ช ใน Competency ใหม่นี้ มีความกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น และจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในต้นปี ค.ศ.2021

ในระหว่างนี้ เรายังคงใช้ 11 Core Competencies หรือสมรรถนะหลักในการโค้ชชุดปัจจุบันที่มี 11 ข้อ ในกระบวนการโค้ชอย่างมืออาชีพตามแบบโค้ช ICF ตามที่บีได้สรุปไว้ในบทความก่อนหน้านี้นะคะ อย่างไรก็ตาม เราสามารถศึกษาสมรรถนะชุดใหม่ควบคู่กันไปได้ เนื่องจากหลักการสำคัญๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

    New Competency Model สมรรถนะชุดใหม่ของ ICF ประกอบไปด้วย 4 หมวด 8 ข้อ และ 63 ข้อย่อย (ซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดข้อย่อยในบทความนี้ค่ะ)

 

หมวด A. พื้นฐาน

ข้อ 1. แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติด้านจริยธรรม

คำจำกัดความ: เข้าใจและใช้จรรยาบรรณการโค้ชและมาตรฐานการโค้ชอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 2. เป็นผู้ที่มีกรอบความคิดแบบโค้ช

คำจำกัดความ: พัฒนาและคงไว้ซึ่งกรอบความคิดที่เปิดกว้าง อยากรู้อยากเห็น มีความยืดหยุ่น และเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 

หมวด B. การร่วมสร้างความสัมพันธ์ในการโค้ช

ข้อ 3. กำหนดและรักษาข้อตกลงการโค้ช

คำจำกัดความ: ร่วมมือกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์การโค้ช กระบวนการ แผน และเป้าหมาย สร้างข้อตกลงสำหรับงานการโค้ชในภาพรวม เช่นเดียวกับการโค้ชในแต่ละครั้ง

ข้อ 4. ปลูกฝังความไว้วางใจและความปลอดภัย

คำจำกัดความ: ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุน ที่ช่วยให้ลูกค้าแบ่งปันได้อย่างอิสระ รักษาความสัมพันธ์ในการเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ข้อ 5. คงไว้ซึ่งการอยู่กับปัจจุบันในการโค้ช

คำจำกัดความ: มีสติและอยู่กับปัจจุบันกับลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยใช้สไตล์ที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น มั่นคง และมั่นใจ

 

หมวด C. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

ข้อ 6. ฟังอย่างตั้งใจ

คำจำกัดความ: มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ลูกค้าบอกและไม่ได้บอก เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่กำลังสื่อสารในบริบทของลูกค้า และสนับสนุนการแสดงออกของลูกค้า

ข้อ 7. กระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้

คำจำกัดความ: ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เช่น การตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ ความเงียบ อุปมาอุปไมย หรือการเปรียบเทียบ

 

หมวด D. การปลูกฝังการเรียนรู้และการเติบโต

ข้อ 8. สนับสนุนการเติบโตของลูกค้า

คำจำกัดความ: ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมความอิสระในการตัดสินใจของลูกค้าในกระบวนการโค้ช

 

ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนใน Competency ชุดใหม่นี้

 • มีการจัดหมวดหมู่ใหม่เพิ่มเติม สิ่งที่โค้ชเป็น (Being) ได้แก่ Competency ข้อ 1 และ 2 และสิ่งที่โค้ชทำ (Doing) ได้แก่ Competency ข้อ 3-8
 • เพิ่มเติมข้อ 2 ในการเป็นผู้ที่มีกรอบความคิดแบบโค้ช ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขั้นพื้นฐานของโค้ช ICF
 • เน้นย้ำในการกำหนดและปฏิบัติตามข้อตกลงการโค้ช ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล รวมถึงข้อตกลงการโค้ชในการโค้ชแต่ละครั้ง
 • เพิ่มเติมในเรื่อง Reflective Practice หรือ การไตร่ตรองทบทวนการโค้ชแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการเรียนรู้และพัฒนาของโค้ชเองด้วย
 • เน้นการเป็น Partner กันระหว่างโค้ชและลูกค้า เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการเติบโตของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการโค้ชในแต่ละครั้ง และในแต่ละงานโค้ชมากยิ่งขึ้น

 

โค้ช ICF หรือผู้สนใจทั่วไป สามารถศึกษาเรียนรู้และฝึกฝน 8 สมรรถนะใหม่นี้ได้เลยค่ะ อย่างไรก็ตาม สำหรับการสอบใบรับรองโค้ชสากล หรือ Coach Knowledge Assessment (CKA) ของ ICF จะเริ่มใช้ชุดสมรรถนะใหม่นี้ในต้นปีหน้า (ค.ศ.2021) และหาก ICF ประกาศข้อมูลต่างๆ ออกมาเพิ่มเติม เช่น PCC Markers หรือวิธีการประเมินแต่ละ Competency บีจะมาส่งข่าวให้ทราบต่อไปค่ะ

 • ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอการโค้ช จากทางสถาบัน BE Management Coach ได้ที่: YouTube Channel  : “คลิก”

 • ติดตามทุกการอัพเดท โปรโมชั่นต่างๆ ของทางสถาบัน BE Management Coach ได้ที่:  Facebook Page  “คลิก”
 • และไม่พลาดทุกข่าวสารก่อนใคร หรือติดต่อสถาบัน BE Management Coach โดยตรงได้ที่:  LINE Official Account  “คลิก”

 


หลักสูตรโค้ชมืออาชีพ-ICF-รุ่น 6-โค้ชบี ขนิษฐา-สถาบัน BE Management Coach

สำหรับ หลักสูตรโค้ช ประกาศนียบัตร โค้ชมืออาชีพ 60 ชั่วโมง มาตรฐานสากล (ICF) รุ่นที่  6 
เรากำลังเปิดรับสมัครนะคะ โดยเราจะเริ่มเรียนกันในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 

 

โปรโมชั่น-หลักสูตรโค้ช-โค้ชมืออาชีพ-โค้ชบี ขนิษฐา-สถาบัน BE Management Coach

*** พร้อมโปรโมชั่นราคาลดพิเศษ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนและรับส่วนลดที่มากกว่า ***

ราคาปกติ 69,000 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,830 บาท รวมเป็น 73,830 บาท) 

 • ราคาพิเศษ PRO เดือนมิถุนายน ลดเหลือ 50,000 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,500 บาท รวมเป็น 53,500 บาท)
  เมื่อชำระเงินจอง 10,000 บาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563     
 • ราคาพิเศษ PRO เดือนกรกฎาคม  ลดเหลือ 55,000 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,850 บาท รวมเป็น 58,850 บาท)
  เมื่อชำระเงินจอง 10,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563   
 • ราคาพิเศษ PRO เดือนสิงหาคม  ลดเหลือ 59,000 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,130 บาท รวมเป็น 63,130 บาท)
  เมื่อชำระเงินจอง 10,000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม  2563 และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 30 กันยายน 2563   


รับเพียงไม่เกิน 20 ที่นั่งนะคะ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>  

ภาพประกอบบทความ Cr. freepik.com

Share

รับข้อมูลข่าวสารบทความทางอีเมล

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า